DKP

Cliëntenraad

De cliënten van DKP kunnen meedenken en meepraten over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Door de Cliëntenraad heeft de cliënt inspraak bij het beleid van DKP. De onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a. : de toepassing en kwaliteit van de zorg, de bejegening van de cliënt, tijd en aandacht voor de cliënt, wachttijden en privacy.

Heeft u een vraag of een opmerking voor de Cliëntenraad?
Stuur dan een bericht via e-mail naar: clientenraad@dkp.nl

Nb De Cliëntenraad is niet bedoeld voor eventuele individuele klachten. Hiervoor is een Klachtenreglement opgesteld.