DKP

Cliëntenraad

De cliënten van DKP kunnen meedenken en meepraten over onderwerpen op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg. Door de Cliëntenraad heeft de cliënt inspraak en invloed op het beleid van DKP, iets dat DKP van harte toejuicht.

Indien u zich als client van DKP wilt aanmelden als lid voor de Cliëntenraad, of indien u hierover een vraag of een opmerking heeft, stuur dan een bericht via e-mail naar: clientenraad@dkp.nl.