DKP

Minder ziekteverzuim in zorg in 2012

Het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2012 lag het verzuim op 5,1 procent, in 2011 was dat nog 5,3 procent. De winst is vooral behaald in het ‘kortdurende’ verzuim. Langdurig verzuim, dat wil zeggen dat iemand langer dan een jaar niet kan werken doordat hij ziek is, is iets toegenomen.

Bron: volkskrant

365: Uitval topbestuurders door oververmoeidheid voorspelbaar

Als gevolg van de veranderende economie neemt de druk op organisaties toe en daarmee het risico op oververmoeidheid, overspannenheid en burn-out. Topbestuurders ervaren deze druk in relatie tot de urgentie direct. Daarbij dragen zij veelal persoonlijk verantwoordelijkheid voor de financiële positie en de toekomst van de organisatie en de mensen. Dit voert de ervaren druk bij topbestuurders verder op en vergroot in deze tijd het risico op uitval, met alle gevolgen van dien.

Bron: oval

De VAR nu exclusief en gratis beschikbaar via DKP psychologisch adviesbureau

Het is een feit: de VAR, de wetenschappelijke voorspeller van psychisch verzuim, is sinds vandaag exclusief op dkp.nl. De Vragenlijst ArbeidsReïntegratie gaat over de moeilijkheden die mensen in hun werk kunnen ervaren door de klachten die zij hebben. Het doel van de VAR is om de begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de persoonlijke situatie van de werknemer. Hij is bedoeld voor werkgevers, werknemers, psychologen, psychiaters, hr, arbodiensten, bedrijfsartsen e.a. De geheel nieuwe supersnelle professionele afname is gratis, overeenkomstig de wens van de maker Dr. Lex Vendrig.