DKP

Ontslagroute bij frequent en langdurig verzuim

Door de wijziging van het ontslagrecht per 1 juli 2015, zijn er straks twee ontslagroutes mogelijk bij ziekteverzuim van een werknemer. Bij frequent ziekteverzuim moet u naar de kantonrechter stappen. Bij langdurig verzuim (na 104 weken arbeidsongeschiktheid) kiest u voor de ontslagroute via UWV.

Bron: rendement

Ziekteverzuim blijft in 2013 op 3,8% hangen

In 2013 is het gemiddelde ziekteverzuim gestabiliseerd. Uit de analyse van ArboNed blijkt verder dat 7% van al het verzuim langdurig is. Voor 93% duurt het verzuim niet langer dan zeven dagen.

Bron: rendement

Minder ziekteverzuim in zorg in 2012

Het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2012 lag het verzuim op 5,1 procent, in 2011 was dat nog 5,3 procent. De winst is vooral behaald in het ‘kortdurende’ verzuim. Langdurig verzuim, dat wil zeggen dat iemand langer dan een jaar niet kan werken doordat hij ziek is, is iets toegenomen.

Bron: volkskrant

Verzuim door psychische klachten is gestegen

Verzuim als gevolg van stress nam toe in 2012. In 2010 en 2011 had 1 op de 5 werknemers die langdurig verzuimden psychische klachten en in 2012 steeg dit naar 1 op de 3 werknemers. Dat blijkt uit een analyse van 365, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Bron: hrpraktijk

UWV en STAF gaan ziekteverzuim uitzendkrachten tegen

Langdurig ziekteverzuim onder uitzendkrachten moet verlaagd worden, vinden UWV en de Stichting Arbo Flexbranche (STAF). De twee partijen hebben daarom een overeenkomst ondertekend waarin staat dat ze gaan samenwerken om ziekteverzuim tegen te gaan en de re-integratie mogelijkheden van uitzendkrachten te vergoten.

Bron: flexmarkt

365: Uitval topbestuurders door oververmoeidheid voorspelbaar

Als gevolg van de veranderende economie neemt de druk op organisaties toe en daarmee het risico op oververmoeidheid, overspannenheid en burn-out. Topbestuurders ervaren deze druk in relatie tot de urgentie direct. Daarbij dragen zij veelal persoonlijk verantwoordelijkheid voor de financiële positie en de toekomst van de organisatie en de mensen. Dit voert de ervaren druk bij topbestuurders verder op en vergroot in deze tijd het risico op uitval, met alle gevolgen van dien.

Bron: oval

Persbericht 365: Halfjaarcijfers 2012: verzuim blijft dalen, maar werknemers wel langer thuis

De dalende trend in verzuim heeft zich doorgezet.  Dat blijkt uit een analyse van 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Bron: oval

De VAR nu exclusief en gratis beschikbaar via DKP psychologisch adviesbureau

Het is een feit: de VAR, de wetenschappelijke voorspeller van psychisch verzuim, is sinds vandaag exclusief op dkp.nl. De Vragenlijst ArbeidsReïntegratie gaat over de moeilijkheden die mensen in hun werk kunnen ervaren door de klachten die zij hebben. Het doel van de VAR is om de begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de persoonlijke situatie van de werknemer. Hij is bedoeld voor werkgevers, werknemers, psychologen, psychiaters, hr, arbodiensten, bedrijfsartsen e.a. De geheel nieuwe supersnelle professionele afname is gratis, overeenkomstig de wens van de maker Dr. Lex Vendrig.

‘Leraren drukker dan luchtverkeersleiders’

Het ziekteverzuim in het speciaal onderwijs is hoog, en kan verder stijgen als de bezuinigingen op passend onderwijs worden doorgevoerd. Dat zegt Hans Lekkerkerk, docent organisatieontwerp bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bron: aob

Verzuim psychische en lichamelijke klachten onderzocht

Ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen kost de samenleving jaarlijks €2,7 miljard, oftewel 12 miljoen werkdagen. Chronische lichamelijke aandoeningen zorgen voor de hoogste ziekteverzuimkosten: €5,3 miljard, 21,8 miljoen dagen.

Bron: trimbos