DKP

Cruciale rol voor de bedrijfsarts

Er is veel aandacht voor de geringe instroom van nieuwe bedrijfsartsen en hun imagoproblemen (ED 4 januari). Daarbij wordt voorbij gegaan aan de cruciale rol van de bedrijfsarts bij het terugdringen van zorgkosten door integraal gezondheidsbeleid en preventie.

Bron: ed

Arbodienst Wegéon: “UWV laat werkgevers en werknemers in de kou staan”

Het UWV laat niet duurzame volledige arbeidsongeschikte werknemers en hun (ex) werkgevers in de kou staan. Werkgevers, die eigen risicodrager voor de WGA zijn, lopen daarmee een grote kans op een aansprakelijkheidsstelling, indien de (ex) werknemer straks zonder geld komt te zitten. Wegéon adviseert werkgevers daarom re-integratietrajecten op te starten om daarmee “het van een koude kermis thuis komen”, te voorkomen.

Bron: nieuwsbank

PvdA wil onafhankelijke werknemersarts

De PvdA pleit voor een onafhankelijke werknemersarts die beter moet opkomen voor de gezondheid van personeel dan de huidige bedrijfsarts. Volgens de sociaaldemocraten blijkt uit hun woensdag gepubliceerde zwartboek ‘Berichten van de werkvloer’ dat bedrijfsartsen te veel hun oren laten hangen naar de werkgever, omdat deze hen betaalt.

Bron: trouw