DKP

‘Politie werkt getraumatiseerde agenten korps uit’

Minstens tien agenten met psychische klachten zijn door politiekorpsen aan hun lot overgelaten of zelfs het korps uitgewerkt.

Bron: nrc

‘Psychofarmaca werken wel maar genezen niks’

Hoe is het mogelijk is dat wij nog altijd in de psychofarmaca geloven, als zo duidelijk is aangetoond dat ze op termijn zo averechts werken? Dat vraagt Jeroen Morssink zich af.

Bron: volkskrant

Bram Bakker: ‘Er zijn alternatieven voor antidepressiva’

Volgens psychiater Bram Bakker moeten we terughoudender zijn in het voorschrijven van antidepressiva. Er zijn alternatieve oplossingen die minder ingrijpend zijn, en die daarom eerst ingezet zouden moeten worden.

Bron: volkskrant

Een gevallen held moet leren loslaten

“Vermoeide helden zijn mannen die op hun werk altijd een bovenmatige inzet hebben getoond vanuit de gedachte ‘Ik ben wat ik presteer’. Totdat er iets gebeurt waardoor ze de druk opeens niet meer aankunnen.

Bron: trouw

Levenskunst als wetenschap

Ernst Bohlmeijer: “Rustmomenten geven meer kwaliteit aan je leven dan altijd kiezen voor de haast.”Hoe leef ik een geslaagd leven? En dan niet ‘geslaagd’ in de zin van een dik salaris, glanzende carrière en dito auto, maar geslaagd als mens?

Bron: trouw

Druk op curatieve sector door terugloop aantal bedrijfsartsen

Over de terugloop van het aantal bedrijfsartsen en de druk die hierdoor zal ontstaan op de curatieve zorg heeft Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) acht vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: nvab.artsennet

Kamp scherpt ziektewet aan

Minister Kamp gaat de ziektewet aanscherpen. Lukt het werkgevers niet om mensen eerder aan het werk te zetten dan wordt hun premie verhoogd.

Bron: nrc

Flexibele arbeid slecht voor de gezondheid

Steeds meer mensen werken met flexibele contracten. Flexarbeid en baanonzekerheid zijn echter slecht voor de gezondheid. De belangrijkste stoornissen bij flexarbeid zijn van psychologische aard, maar op langere termijn kunnen ze ook tot lichamelijke klachten leiden. Langdurige baanonzekerheid leidt tot meer nerveuze en psychische klachten, stemmingsstoornissen, buikklachten en toenemend gebruik van alcohol en roken.

Bron: arboonline

Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV

Lessen uit de interventiepraktijk van de Nationale ombudsman. Lees de kritiek van de Nationale Ombudsman op het UWV.Het UWV ontbeert, in veel zaken waarin het misgaat, het vermogen om precies uit tezoeken wat er aan de hand is; dit aan de burger uit te leggen en toe te geven dat een fout isgemaakt. Er is wat dat betreft onvoldoende openheid.

Bron: nationaleombudsman

‘Leraren drukker dan luchtverkeersleiders’

Het ziekteverzuim in het speciaal onderwijs is hoog, en kan verder stijgen als de bezuinigingen op passend onderwijs worden doorgevoerd. Dat zegt Hans Lekkerkerk, docent organisatieontwerp bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bron: aob