DKP

Wajongers vrezen voor hun baan

Jonggehandicapten komen in actie tegen het plan van minister Donner om hen te weren uit de sociale werkvoorziening.Jongeren, ouders, scholen, bonden en gehandicaptenorganisaties voeren vandaag actie voor jonggehandicapten. Ze verzetten zich tegen kabinetsplannen om voor deze kwetsbare groep een drempel op te werpen bij de sociale werkvoorziening (sw).

Bron: trouw

Inburgeringscampagne vraagt re-integratiebedrijven aan te haken

Sinds 16 juni jl. mag heel Nederland een bijdrage leveren aan de kwaliteitsslag die de overheid aan inburgering wil geven. De landelijke campagne Het begint met taal roept iedereen – inburgeraars, autotochtonen, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en cursusaanbieders – op aan te haken. Ook van de re-integratiebranche wordt het nodige verwacht.

Bron: borea

Niemand aan de kant

De Dienst Werk en Inkomen (DWI) wil dat iedereen meedoet in de samenleving. Voor klanten, die eerst nog moeten wennen aan contact met anderen of niet snel aan het werk kunnen, heeft DWI daarom Sociale- en Maatschappelijke Activeringsplaatsen (SAP en MAP). Maar wat zijn dit nu voor plaatsen?

Bron: amsterdam

Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage

Het kabinet Balkenende-IV kiest voor de invoering van de maatschappelijke stage vanuit het motto:“Samen leven kun je leren” (www.samenlevenkunjeleren.nl). Met de maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, wil het kabinet leerlingen doen ervaren hoe mooi het is om iets voor een ander te doen.

Bron: minocw