DKP

Door psychische klachten verliezen mensen vaak hun baan. Maar ook mensen die werkloos raken, krijgen vaak last van psychische problemen.

Hierdoor kan het dat bijna een derde van de mensen met een uitkering – gepensioneerden uitgezonderd – psychische zorg ontvangt. Dat is drie keer zoveel als bij werkenden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en Harvard University in opdracht van het ministerie van sociale zaken.

Bron: trouw

In 2014 ca 7,5 miljoen verzuimdagen door o.a. werkstress

Zo luidde één van de feitjes die donderdag 21 mei gepresenteerd werden tijdens de aftrap van de werkconferentie “Van Werkstress naar Werkplezier: hoe regel je dat?”. Voor deze bijeenkomst van het ministerie van SZW en het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het werk werden de nieuwste PSA-cijfers van o.a. de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van TNO en het CBS op een rij gezet.

Bron: monitorarbeid.tno

Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken

Publicatie van het Cultureel en Sociaal Planbureau. Burn-out (ofwel: emotionele uitputting) komt relatief vaak voor: ongeveer één op de acht werknemers in Nederland heeft er last van. Het wordt dan ook gezien als een serieus maatschappelijk probleem dat beleidsmatig aandacht vergt. Dit rapport presenteert de resultaten van twee specifieke analyses over burn-out. Ten eerste gaat het na wat het effect is van emotionele uitputting op de loopbaan van werknemers. Ten tweede brengt het in kaart wat de relatie is tussen Het Nieuwe Werken en emotionele uitputting. Voor het laatste onderdeel is samengewerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen en TNO.

Bron: scp

Nog nooit zo veel ziekteverzuim door stress

Werkdruk of werkstress. Steeds meer mensen hebben er last van en melden zich daarom ziek, zo blijkt uit onderzoek van arbodienstverlener ArboNed op basis van ruim één miljoen werknemers. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen in de eerste helft van dit jaar, kwam 10 procent door stress. Dat is acht keer zoveel als in 2009.

Bron: nrcq

Gratis Werkdrukkompas legt oorzaken werkdruk bloot

Een te hoge werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim. Ondernemers kunnen dat als een gegeven accepteren, maar ze kunnen er ook iets aan doen. Het Werkdrukkompas van TNO wijst hen snel en gratis de weg naar maatregelen die in hun bedrijf het ziekteverzuim als gevolg van werkdruk verminderen. Vaak zonder dat ze daar extra personeel voor hoeven aan te nemen of andere kosten moeten maken.

Bron: tno

Vitale werknemer gestimuleerd

Staatssecretaris Klijnsma stelt 22 miljoen euro beschikbaar om werknemers langer en gezonder aan het werk te houden. Het geld komt uit het Europees Sociaal Fonds.

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor projecten om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Klijnsma benadrukt dat door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking duurzame inzetbaarheid van werknemers steeds meer een thema is.

De staatssecretaris vindt dat vooral het midden- en kleinbedrijf een stimulans kan gebruiken, maar ook andere bedrijven kunnen van de regeling profiteren. De bedrijven mogen de subsidie ook inzetten om de mobiliteit van werknemers te bevorderen.

Bron: nos