DKP

Nog nooit zo veel ziekteverzuim door stress

Werkdruk of werkstress. Steeds meer mensen hebben er last van en melden zich daarom ziek, zo blijkt uit onderzoek van arbodienstverlener ArboNed op basis van ruim één miljoen werknemers. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen in de eerste helft van dit jaar, kwam 10 procent door stress. Dat is acht keer zoveel als in 2009.

Bron: nrcq

Somatische zorg voor GGz-patiënten kan beter

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen overlijden vaak twintig jaar eerder dan de algemene bevolking. Dat moet beter kunnen. Het Regionaal Expert Team (RET) GGz van Zorgbelang Noord-Holland en Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom onderzoek gedaan naar de optimale somatische zorg in de GGz vanuit het perspectief van cliënten. Ook in Flevoland vond een dergelijk onderzoek plaats.

Bron: clientenbelangamsterdam

Negatieve herinneringen vergroten kans op depressie

Mensen die depressief zijn of zijn geweest, vertekenen onbewust de informatie die ze vergaren.Negatieve informatie krijgt bij hen voorrang boven positieve informatie.

Bron: ru

Psychotherapie werkt juist wel bij ernstige depressieve klachten.

Vaak wordt gedacht dat psychotherapie weinig effectief is bij mensen met ernstige depressieve klachten. Het promotieonderzoek van Ellen Driessen biedt aanwijzingen dat psychotherapie juist wel werkt bij mensen met veel depressieve klachten.

Bron: vu

Aandacht voor psychische gezondheid werknemers loont

Iedere werkgever wil gezonde en productieve medewerkers die lekker in hun vel zitten. Door in de gezondheid van werknemers te investeren kan op kosten worden bespaard. Bijvoorbeeld door in te zetten op het voorkomen en verminderen van psychische klachten.

Bron: trimbos

Promotieonderzoek flexwerkers met psychische klachten

Half april is psychiater Ard van Oosten een driejarig promotieonderzoek gestart naar optimalisering en timing van interventies in geval van arbeidsongeschiktheid door psychische klachten bij flexwerkers. Het onderzoek getiteld ‘Arbeid als medicijn’ is maatschappelijk relevant door de oververtegenwoordiging van flexwerkers die instromen in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Bron: penoactueel

Jaarlijks ontwikkelen 191.400 mensen eerste psychische aandoening

Jaarlijks ontwikkelen naar schatting 191.400 mensen voor het eerst een psychische aandoening, zoals een angststoornis, stemmingsstoornis of middelenstoornis. Jongeren, lager opgeleiden en mensen met een lager inkomen lopen een verhoogd risico.

Bron: trimbos

Verzekeringsartsen positief over protocol depressie

‘Een nieuw ontwikkelde wijze van implementatie leidt tot het beter volgen van het verzekeringsgeneeskundig protocol depressie bij een WIA beoordeling van een cliënt met depressieve klachten’, aldus Feico Zwerver. Hij promoveert 29 januari bij VU medisch centrum.

Bron: vumc

SER wil nieuwe bedrijfsgezondheidszorg

Het stelsel van bedrijfsgezondheidszorg moet worden aangepast. Dat staat in een unaniem advies over gezond en veilig werken van de SER aan minister Asscher van SZW. Onderwerpen als de onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en de professionaliteit van de bedrijfsarts, en samenwerking met de reguliere zorg moeten snel opnieuw worden bekeken.

Bron: gezondinbedrijf

Slechte samenwerking bedrijfsartsen en huisartsen

Bedrijfsartsen en huisartsen werken slecht samen. Wederzijds gebrek aan vertrouwen en gebrek aan structureel contact zijn belangrijke oorzaken.  Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Nivel, in opdracht van het ministerie van VWS.

Bron: gezondinbedrijf