DKP

Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken

Publicatie van het Cultureel en Sociaal Planbureau. Burn-out (ofwel: emotionele uitputting) komt relatief vaak voor: ongeveer één op de acht werknemers in Nederland heeft er last van. Het wordt dan ook gezien als een serieus maatschappelijk probleem dat beleidsmatig aandacht vergt. Dit rapport presenteert de resultaten van twee specifieke analyses over burn-out. Ten eerste gaat het na wat het effect is van emotionele uitputting op de loopbaan van werknemers. Ten tweede brengt het in kaart wat de relatie is tussen Het Nieuwe Werken en emotionele uitputting. Voor het laatste onderdeel is samengewerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen en TNO.

Bron: scp

Opleidingskosten vergoeden bij re-integratie

Als een werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor een opleiding wil volgen, bent u soms verplicht om de studiekosten te vergoeden. Dit hangt onder meer af van de vraag of de opleiding bijdraagt aan werkhervatting. Is dit het geval, dan valt het vergoeden van de opleiding onder uw re-integratieplicht. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden.

Bron: rendement

Ontslagrecht flink op de schop

Het ontslagrecht gaat in 2014 flink op de schop. Het wordt voor bedrijven makkelijker gemaakt zich van een werknemer te ontdoen en de ontslagvergoeding gaat aanzienlijk omlaag. Dat blijkt uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, zoals dat woensdag is uitgelekt naar De Telegraaf.

Bron: penoactueel

Beperking ziekteverzuim tijdelijke werknemers

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Dit schrijft minister Kamp (SZW) in een voorstel voor hervorming van de Ziektewet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Vanaf 1 januari 2013 worden mensen met een tijdelijk dienstverband die 6 maanden ziek zijn, opgenomen in een ziektetraject.

Bron: rijksoverheid