DKP

Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken

Publicatie van het Cultureel en Sociaal Planbureau. Burn-out (ofwel: emotionele uitputting) komt relatief vaak voor: ongeveer één op de acht werknemers in Nederland heeft er last van. Het wordt dan ook gezien als een serieus maatschappelijk probleem dat beleidsmatig aandacht vergt. Dit rapport presenteert de resultaten van twee specifieke analyses over burn-out. Ten eerste gaat het na wat het effect is van emotionele uitputting op de loopbaan van werknemers. Ten tweede brengt het in kaart wat de relatie is tussen Het Nieuwe Werken en emotionele uitputting. Voor het laatste onderdeel is samengewerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen en TNO.

Bron: scp

Arbeidsongeschiktheidsverzuim

Eind eerste kwartaal 2014 werden 821 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) verstrekt. De WAO-uitkeringen zijn inmiddels gedaald tot 367 duizend.

 

Bron: cbsvooruwbedrijf

Wet Werk en Zekerheid: vanaf 1 juli 2015 sneller ontslagen?

De Wet Werk en Zekerheid, die in februari werd aangenomen door de Tweede Kamer, moet  zorgen voor een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagstelsel. Worden die effecten inderdaad bereikt? Twee arbeidsrechtadvocaten lichten toe.

Bron: intermediair

Werkstress zorgt vaak voor verzuim

Werkstress speelt een grote rol bij het ontstaan van verzuim bij medewerkers. Om meer aandacht te genereren voor dit probleem, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 13 mei 2014 de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’.

Bron: rendement

Opleidingskosten vergoeden bij re-integratie

Als een werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor een opleiding wil volgen, bent u soms verplicht om de studiekosten te vergoeden. Dit hangt onder meer af van de vraag of de opleiding bijdraagt aan werkhervatting. Is dit het geval, dan valt het vergoeden van de opleiding onder uw re-integratieplicht. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden.

Bron: rendement

College voor Zorgverzekeringen: ggz-zorg inperken

De vergoeding voor de geestelijke gezondheidszorg moet worden ingeperkt. Dat adviseert het College voor Zorgverzekeringen aan minister Schippers. Daarin staat onder andere dat de behandeling bij dementie niet meer als ggz-zorg wordt vergoed.

Bron: nos

Gevolgen wetvoorstel ‘Modernisering Ziektewet’ groot voor werkgevers

Bij de Tweede Kamer is op 23 april het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet ingediend dat moet leiden tot kostenbesparing bij de overheid. Voor werkgevers brengt het echter mogelijk enorme kostenverhogingen met zich mee. Het voorstel is niet controversieel verklaard.

Bron: gezondinbedrijf

Hoogleraren kraken versoepeling ontslagrecht

Plannen met ontslagrecht en WW in het Lenteakkoord gaan uit van onjuiste veronderstellingen en zullen een negatieve uitwerking hebben op de Nederlandse economie. Dat hebben 16 hoogleraren en universitair docenten en onderzoekers dinsdag in een open brief aan de Tweede Kamer geschreven

Bron: penoactueel

Ontslagrecht flink op de schop

Het ontslagrecht gaat in 2014 flink op de schop. Het wordt voor bedrijven makkelijker gemaakt zich van een werknemer te ontdoen en de ontslagvergoeding gaat aanzienlijk omlaag. Dat blijkt uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, zoals dat woensdag is uitgelekt naar De Telegraaf.

Bron: penoactueel

Beperking ziekteverzuim tijdelijke werknemers

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Dit schrijft minister Kamp (SZW) in een voorstel voor hervorming van de Ziektewet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Vanaf 1 januari 2013 worden mensen met een tijdelijk dienstverband die 6 maanden ziek zijn, opgenomen in een ziektetraject.

Bron: rijksoverheid