DKP

Depressie en rugpijn wereldwijd meeste last

Rugpijn en depressie zijn de kwalen die wereldwijd de grootste last veroorzaken. Overal staan die kwalen in de toptien van ziekten met het grootste verlies aan levenskwaliteit. Andere psychiatrische ziekten dan depressie, zoals schizofrenie, en andere spier- en gewrichtsziekten (nekpijn), alcoholisme, zenuwziekten en chronische luchtwegziekten staan ook vaak in de lijst van ziekten die erkend worden als handicap.

Bron: nrc

Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage?

12 juni 2014 – Nadat een zieke werknemer zijn WIA-aanvraag heeft ingediend, moet er een arbeidsongeschiktheidspercentage worden berekend. Dat is de taak van de arbeidsdeskundige van UWV. Het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit van de werknemer is bepalend voor het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Bron: rendement

Somatische zorg voor GGz-patiënten kan beter

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen overlijden vaak twintig jaar eerder dan de algemene bevolking. Dat moet beter kunnen. Het Regionaal Expert Team (RET) GGz van Zorgbelang Noord-Holland en Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom onderzoek gedaan naar de optimale somatische zorg in de GGz vanuit het perspectief van cliënten. Ook in Flevoland vond een dergelijk onderzoek plaats.

Bron: clientenbelangamsterdam

Opleidingskosten vergoeden bij re-integratie

Als een werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor een opleiding wil volgen, bent u soms verplicht om de studiekosten te vergoeden. Dit hangt onder meer af van de vraag of de opleiding bijdraagt aan werkhervatting. Is dit het geval, dan valt het vergoeden van de opleiding onder uw re-integratieplicht. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden.

Bron: rendement

Hoogleraar positieve psychologie Universiteit Twente

De technische Universiteit Twente heeft Jan Walburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut, per 1 mei 2013 benoemd als hoogleraar aan de vakgroep psychologie, gezondheid en technologie. Het domein van de leerstoel is positieve psychologie. Hiermee heeft de Universiteit Twente de eerste Nederlandse leerstoel op dit terrein gecreëerd. Met name in de Verenigde Staten zijn meerdere vakgroepen en hoogleraren actief in dat domein.

Bron: trimbos

Werknemer krijgt na twee jaar al vast contract

Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Dat moet ervoor zorgen dat flexwerkers sneller zekerheid krijgen over hun baan. Daarom wordt de ketenbepaling verkort en mag u geen proeftijd meer opnemen in contracten van zes maanden of korter.

Bron: rendement