DKP

Door psychische klachten verliezen mensen vaak hun baan. Maar ook mensen die werkloos raken, krijgen vaak last van psychische problemen.

Hierdoor kan het dat bijna een derde van de mensen met een uitkering – gepensioneerden uitgezonderd – psychische zorg ontvangt. Dat is drie keer zoveel als bij werkenden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en Harvard University in opdracht van het ministerie van sociale zaken.

Bron: trouw

In veel gevallen is borderline heel goed te genezen

Borderline blijkt in veel gevallen wel degelijk te genezen, en goed ook. Er zijn vier therapieën die tegenwoordig, na resultaten uit onderzoek en de praktijk, als effectief worden beschouwd. Zo bleek in 2006 uit onderzoek dat met de zogeheten schematherapie maar liefst 52 procent binnen drie jaar van de stoornis af is, en ruim 66 procent sterk verminderde klachten heeft. Uit onderzoek dat nu loopt blijkt dat ook een behandeltraject van twee jaar effectief is.

Bron: nrc

Hoogste ziekteverzuim in openbaar bestuur

Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest. De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers, en de bedrijfsgrootte. Zo heeft het lagere verzuim in de horeca er onder meer mee te maken dat er naar verhouding veel jonge werknemers in deze bedrijfstak werkzaam zijn. Dit meldt het CBS op basis van een publicatie over de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken.

Bron: cbs

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Om werkgevers, werknemers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals en OR-leden goed informeren over de wetsbepalingen heeft het Ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet

Bron: oval

Nieuwe cgt-variant versnelt werkhervatting bij werknemers met psychische klachten

Interventie is aan te bevelen bij milde depressie, angst en burn-out

Psychische klachten vormen een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Reguliere behandeling vanuit de ggz levert niet of nauwelijks een bijdrage aan werkhervatting na ziekte. Reden voor promovenda Suzanne Lagerveld om voor haar promotieonderzoek een nieuwe therapie te ontwikkelen en te evalueren: de werkgerichte cognitieve gedragstherapie (w-cgt).

Bron: uu

Cognitieve gedragstherapie vermindert vermoeidheid bij mensen met MS

Ruim 80% van de mensen met MS heeft last van vermoeidheid. De afdeling revalidatiegeneeskunde van VUmc bestudeerde in nauwe samenwerking met acht andere Nederlandse instellingen het effect van drie verschillende behandelingen tegen vermoeidheid: conditietraining, energiemanagement en cognitieve gedragstherapie. Het blijkt dat alleen cognitieve gedragstherapie bij een psycholoog de vermoeidheid aanzienlijk vermindert. Binnenkort start daarom een uitgebreid vervolgonderzoek naar het verfijnen van deze behandeling.

Bron: vumc

Innovatie uitgelicht: Cliënten slapen beter door activitytracking

Veel patiënten met een psychische stoornis hebben langdurige slaapproblemen. Slaapproblemen hebben een negatief effect op het functioneren en het verloop van een psychische stoornis. Het kan de behandeling vertragen en bij patiënten in de forensische zorg het risico op een delict of delictherhaling verhogen. Met behulp van actometrie, een innovatieve diagnose- en behandelmethode bij GGZ Drenthe, kan het slaap-waak gedrag verbeterd worden.

Bron: ggznederland