DKP

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Om werkgevers, werknemers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals en OR-leden goed informeren over de wetsbepalingen heeft het Ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet

Bron: oval

Nieuwe cgt-variant versnelt werkhervatting bij werknemers met psychische klachten

Interventie is aan te bevelen bij milde depressie, angst en burn-out

Psychische klachten vormen een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Reguliere behandeling vanuit de ggz levert niet of nauwelijks een bijdrage aan werkhervatting na ziekte. Reden voor promovenda Suzanne Lagerveld om voor haar promotieonderzoek een nieuwe therapie te ontwikkelen en te evalueren: de werkgerichte cognitieve gedragstherapie (w-cgt).

Bron: uu

Cognitieve gedragstherapie vermindert vermoeidheid bij mensen met MS

Ruim 80% van de mensen met MS heeft last van vermoeidheid. De afdeling revalidatiegeneeskunde van VUmc bestudeerde in nauwe samenwerking met acht andere Nederlandse instellingen het effect van drie verschillende behandelingen tegen vermoeidheid: conditietraining, energiemanagement en cognitieve gedragstherapie. Het blijkt dat alleen cognitieve gedragstherapie bij een psycholoog de vermoeidheid aanzienlijk vermindert. Binnenkort start daarom een uitgebreid vervolgonderzoek naar het verfijnen van deze behandeling.

Bron: vumc

Innovatie uitgelicht: Cliënten slapen beter door activitytracking

Veel patiënten met een psychische stoornis hebben langdurige slaapproblemen. Slaapproblemen hebben een negatief effect op het functioneren en het verloop van een psychische stoornis. Het kan de behandeling vertragen en bij patiënten in de forensische zorg het risico op een delict of delictherhaling verhogen. Met behulp van actometrie, een innovatieve diagnose- en behandelmethode bij GGZ Drenthe, kan het slaap-waak gedrag verbeterd worden.

Bron: ggznederland

Begeleiding blijft ook na volledig herstel belangrijk na ziekteverzuim door psychische klachten

Werknemers die uitvallen door psychische klachten, hebben een twee keer zo groot risico op verlies van hun baan. Dit blijkt uit het proefschrift van Giny Norder, bedrijfsarts bij ArboNed en UMCG-promovenda. Zij deed onderzoek naar factoren die de duur van verzuim door psychische klachten voorspellen en over factoren die samenhangen met een terugval. Zij promoveert op 16 november aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: rug