Direct naar content

Bijdrage Esmé Wiegman wijziging wet tegemoetkoming chronisch zieken

17 nov 2008

De ChristenUnie is voorstander van een nieuwe wettelijke regeling, die veel meer dan de tegemoetkoming voor buitengewone uitgaven specifiek gericht is op chronisch zieken en gehandicapten en die het niet-gebruik zo veel mogelijk tegengaat. Het wetsvoorstel komt hieraan tegemoet.

Bron: christenunie