Direct naar content

Bezuiniging ondermijnt succesvolle reïntegratie

20 nov 2010

Juist nu gemeenten er beter in slagen mensen uit de bijstand aan werk te helpen, gaat het mes rigoureus in het reïntegratiebudget.

Bron: trouw