Direct naar content

Belastbaarheidsonderzoek wat houdt dat in?

Je hoort het misschien steeds vaker, belastbaarheidsonderzoek. Best een aparte term die veel dingen kan betekenen. In dit geval hebben we het over psychisch belastbaarheidsonderzoek. Wat is dat nu eigenlijk en wat kan ik ermee bereiken? In deze blog leggen we het je uit. 

Wanneer is belastbaarheidsonderzoek in te zetten

Belastbaarheidsonderzoek kan om verschillende redenen worden ingezet. Het zou kunnen dat jouw werkgever wil achterhalen wat de maximale belastbaarheid van jou als werknemer is. Hierdoor weet een werkgever goed in hoeverre jij belastbaar bent op het gebied van werk. Dat lijkt misschien een beetje confronterend, maar het kan wel erg nuttig zijn. De werkgever weet dan namelijk van tevoren wat jij wel en niet aan kunt. Het kan psychisch verzuim voorkomen. Belastbaarheidsonderzoek kan ook worden uitgevoerd door gemeenten om te toetsen of mensen die een uitkering krijgen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in aanmerking komen voor een re-integratietraject. 

Waarom wordt een PBO uitgevoerd?

Bij een psychisch belastbaarheidsonderzoek gaat het er uiteindelijk om dat mogelijkheden en beperkingen van persoonlijk en sociaal functioneren in kaart worden gebracht. Handig voor alle betrokken partijen. In het geval van burn-out, spanningsklachten, of aanpassingsstoornissen kan de ernst van de problematiek worden vastgesteld en kunnen aandachtspunten worden geformuleerd. Hiermee wordt het herstel na deze klachten bevorderd en zorg je er ook voor dat de klachten niet meer terugkomen.  

Wat is het resultaat van belastbaarheidsonderzoek 

Door een belastbaarheidsonderzoek uit te voeren krijg je verschillende zaken in beeld. Allereerst krijg je een rapportage waarin wordt vastgesteld of de klant in aanmerking komt voor bijvoorbeeld premiekorting bij het UWV. Ook krijg je een beeld in welke mate de klant gesubsidieerd werk kan verrichten, qua arbeidsduur en belastbaarheid. Ook kan er een advies gegeven worden over wanneer eventuele herbeoordeling kan plaatsvinden. Als laatste zorg je er dus voor dat je precies weet hoe belastbaar iemand is op het gebied van werk. Werkgevers kunnen een goede inschatting maken wat een werknemer wel en niet aan kan.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.