Direct naar content
Farmacotherapie DKP

Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen, ter ondersteuning van psychotherapie bij psychische klachten.

Het voorschrijven van medicatie kan de werking van therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, versterken en verbeteren.

In het kort:

In ons lichaam worden stoffen aangemaakt voor een gezonde lichaamshuishouding. Dus ook in onze hersenen. Wanneer hierin een storing is opgetreden, kan dat grote gevolgen hebben voor onze psyche. Medicatie kan er dan voor zorgen dat deze storingen gecorrigeerd worden en symptomen en klachten verdwijnen.

Klachten waarbij medicatie ingezet kan worden zijn:

  • Depressie
  • Angst– en dwangklachten
  • Aandacht tekort en hyperactiviteit (AD(H)D)
  • Slaapstoornissen

Onze psychiaters

Als er medicijnen worden voorgeschreven gebeurt dat door onze psychiaters, die hierin gespecialiseerd zijn. Er wordt dan nauwkeurig gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en ook hoe lang de medicijnen nodig zijn. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten. Uiteraard word je hierover eerst uitgebreid voorgelicht.

Werkwijze

Er vindt eerst een medicatie-intake plaats bij de psychiater. In dit gesprek wordt wederom goed naar de klachten gekeken, ook naar mogelijke lichamelijke klachten. Soms is daarbij aanvullend laboratoriumonderzoek nodig. Je krijgt dan een opdrachtformulier mee van de psychiater voor het lab, hetgeen hij wil onderzoeken. Na de uitslag wordt vervolgens de medicatie ingesteld. De duur van deze behandeling hangt af van de aard en de ernst van je klachten en het soort medicatie. De psychiater en de behandelaar/therapeut blijven vervolgens nauwkeurig met elkaar in overleg over het therapeutische resultaat.

Farmacotherapie staat bij DKP niet alleen, doch, is indien toegepast, slechts een noodzakelijk onderdeel van een complete psychotherapeutische behandeling.

Veelgestelde vragen

We krijgen veel vragen over onze Farmacotherapie. Dit zijn de meest gestelde vragen.

Wat is farmacotherapie in het kort?

In ons lichaam worden stoffen aangemaakt voor een gezonde lichaamshuishouding. Dus ook in onze hersenen. Wanneer hierin een storing is opgetreden, kan dat grote gevolgen hebben voor onze psyche. Medicatie kan er dan voor zorgen dat deze storingen gecorrigeerd worden en symptomen en klachten verdwijnen.

Kan ik medicijnen voorgeschreven krijgen?

Onze gespecialiseerde psychiaters kunnen medicijnen voorschrijven. Dit gebeurt uiterst nauwkeurig en uiteraard word je hierover eerst uitgebreid voorgelicht.

Bij welke klachten kan medicatie ingezet worden?

Bij depressie, angst- en dwangklachten, AD(H)D en slaapstoornissen kunnen medicijnen worden voorgeschreven.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.