Direct naar content

Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die door DKP wordt toegepast, indien ondersteuning bij de behandeling van psychische klachten gewenst is.

Ook kunnen medicijnen de werking van andere therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, versterken en verbeteren.

In het kort:

In ons lichaam worden stoffen aangemaakt voor een gezonde lichaamshuishouding. Dus ook in onze hersenen. Wanneer hierin een storing is opgetreden, kan dat grote gevolgen hebben voor onze psyche. Medicatie kan er dan voor zorgen dat deze storingen gecorrigeerd worden en symptomen en klachten verdwijnen.

Klachten waarbij medicatie ingezet kan worden zijn:

  • Depressie
  • Angst- en dwangklachten
  • Aandacht tekort en hyperactiviteit (AD(H)D)
  • Slaapstoornissen

Onze psychiaters

Als er medicijnen worden voorgeschreven gebeurt dat door onze psychiaters, die hierin gespecialiseerd zijn. Er wordt dan nauwkeurig gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en ook hoe lang de medicijnen nodig zijn. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten. Uiteraard word je hierover eerst uitgebreid voorgelicht.

Werkwijze

Er vindt eerst een medicatie-intake plaats bij de psychiater. In dit gesprek wordt (nog eens) goed naar de klachten gekeken, ook naar mogelijke lichamelijke klachten. Soms is daarbij aanvullend laboratoriumonderzoek nodig. Je krijgt dan een opdrachtformulier mee van de psychiater voor het lab, hetgeen hij wil onderzoeken. Na de uitslag wordt vervolgens de medicatie ingesteld. De duur van deze behandeling hangt af van de aard en de ernst van je klachten en het soort medicatie. De psychiater en de behandelende hulpverlener blijven vervolgens nauwkeurig met elkaar in overleg voor het beste therapeutische resultaat.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.