Direct naar content

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een vorm van therapie waarbij lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal staan.

In het kort:

PMT onderscheidt zich voornamelijk van andere soorten psychotherapie, doordat er vooral gebruik gemaakt wordt van sportieve activiteiten, spel elementen en lichaamsgeoriënteerde oefeningen, waardoor je letterlijk in beweging komt, om stil te kunnen staan bij je fysieke en emotionele ervaringen.

 

Door deze nieuwe, letterlijk fysiek gevoelde ervaringen, kunnen nieuwe inzichten ontstaan over eerdere ervaringen in je leven, vergeleken met je huidige (vaak automatisch) gehanteerde gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag dat hieruit voorkomt. En dat zorgt voor klachten. Vervolgens zullen deze opgedane nieuwe ervaringen en inzichten gebruikt worden om te experimenteren met ander (gezond en adequaat) gedrag.

Naast bovengenoemde werkwijzen kan er gewerkt worden met ontspannings-  en aandachtsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.