Direct naar content
positieve psychologie bij DKP

Positieve Psychologie

Positieve psychologie is toe te passen op uiteenlopende doelgroepen. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met psychische problemen, stress, grote werkdruk of een burn-out. Ook ontevredenheid met het leven dat je leidt, is aan te pakken met de benadering van positieve psychologie. De gedachte erachter is erop gericht om je eigen kracht te ontdekken en deze op een efficiënte manier in te zetten. Een andere manier van denken met de nadruk op het positieve maakt het leven leuker en prettiger. Het is mogelijk om hulp te krijgen om te leren omgaan met mentale of fysieke problemen, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

In het kort:

Niet de problemen, gebreken en tekortkomingen, maar juist de successen, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van mensen vormen het vertrekpunt voor verandering.

 

Wat is positieve psychologie

Positieve psychologie is op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en vormt een stroming, waarbinnen drie thema’s belangrijk zijn. Het gaat hierbij onder meer om positieve ervaringen op het gebied van liefde, hoop en geluk. Het tweede thema heeft betrekking op positieve eigenschappen in de vorm van wijsheid, vitaliteit en doorzettingsvermogen. Het derde thema binnen de stroming positieve psychologie is gerelateerd aan positieve instituties. Daarbij gaat het om methoden om als instelling in de maatschappij een positief verschil te maken. Deze drie thema’s zijn afkomstig van de grondleggers van deze stroming en dat zijn Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi.

  • Ervaringen
  • Eigenschappen
  • Instituties

Er is in deze stroming duidelijk sprake van een uitbreiding op de gangbare psychologie. Daar is het uitgangspunt vooral om psychische problemen te genezen, zoals het verhelpen van depressies of oplossen van een burn-out. De positieve psychologie kijkt vooral naar sterke kanten. DKP gebruikt en verenigt beide stromingen omdat ze elkaar goed aanvullen en een behandeling zo compleet mogelijk maken. Deze combinatie van klacht en kracht zijn ook aanwezig in de veel toegepaste schematherapie door DKP. Hierbij wordt de kracht en wijze positiviteit vertegenwoordig in de zogenaamde gezonde volwassene.

Positieve psychologie in de praktijk bij burn-out

Positieve psychologie heeft inmiddels ook de intrede gedaan in het behandelen van een burn-out. Het is niet voor niets dat bedrijfsartsen zich bij het behandelen van een burn-out richten op oplossingen. Dat komt voort uit de toepassing en inzichten van positieve psychologie. Het is veel beter voor het herstel om naar de toekomst te kijken in plaats van de negatieve kant van de situatie te belichten.

In de praktijk is het bij de toepassing van positieve psychologie dan ook belangrijk om de aandacht op de veerkracht en persoonlijke kwaliteiten te richten. Dat is het vertrekpunt om de gewenste verandering te bewerkstelligen. Als praktisch onderdeel hoort het erkennen van lastige levensomstandigheden en het leren omgaan met negatieve emoties daarbij. Het psychisch welbevinden kent allerlei dimensies en is gericht om optimaal als individu te functioneren. De behandeling in de praktijk kent voor uiteenlopende problemen verschillende uitgangspunten.

Positieve psychologie coaching

Als je te maken hebt met psychische problemen op je werk of privéleven of gecombineerd dan is positieve psychologie coaching wellicht een oplossing. Bijvoorbeeld om jezelf als eigen persoon te herkennen en te accepteren of om meer autonoom te zijn en een eigen denkwijze te ontwikkelen. Deze manier van coaching is eveneens inzetbaar om meer doelgericht te zijn in het leven.

Het komt regelmatig voor dat er mensen zijn die geen doel in het leven hebben en zich daardoor neerslachtig of depressief voelen. Het kan ook zijn dat je bent vastgelopen door werkstress. Positieve psychologie coaching helpt in dat geval om je eigen mogelijkheden weer op een effectieve manier in te zetten.

Vergroot je veerkracht

Het vergroten van de veerkracht is een van de doelen van positieve psychologie die een brede werking heeft. Bijvoorbeeld om klachten te verminderen door deze te erkennen en daar op een positieve manier mee om te gaan. Het vergroten van de veerkracht is eveneens een uitgangspunt om het werk na een burn-out of uitval met een andere oorzaak weer te hervatten.

Wil je ook weer optimaal functioneren en je veerkracht vergroten met positieve psychologie? DKP helpt je graag op weg. Meld je aan voor coaching met positieve benadering of neem contact op voor meer informatie.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.