Direct naar content
EMDR therapie als behandeling

EMDR

EMDR therapie

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is ontwikkeld voor mensen die last hebben van een schokkende ervaring. Bij een schokkende ervaring moet je bijvoorbeeld denken aan een geweldsmisdrijf, of verkeersongeval.

Wat is EMDR therapie?

De Amerikaanse Francine Shapiro beschreef in 1989 een eerste versie van EMDR. Zij is tevens de ontwikkelaarster van de relatief nieuwe therapie. In de jaren na 1989 is EMDR verder uitgewerkt tot een effectieve en volwaardige therapeutische methode. 

Er zijn gebeurtenissen die een grote impact hebben op het leven van mensen. Deze ervaringen worden grotendeels zelf verwerkt door een mens, maar soms kunnen de gebeurtenissen leiden tot psychische klachten. De klachten uiten zich in herinneringen aan de schokkende gebeurtenis. Er kunnen herbelevingen, flashbacks en nachtmerries ontstaan. Een effectieve manier om deze klachten tegen te gaan is dus EMDR therapie.

Hoe werkt EMDR therapie

De therapeut vraagt om aan gebeurtenissen terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Allereerst is het de bedoeling om meer informatie over de gebeurtenis te winnen, om vervolgens het verwerkingsproces te starten. De therapeut vraagt je de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar dit keer in combinatie met een afleidende stimulus. Meestal is deze stimulus de hand van de therapeut. De therapeut vraagt de aandacht hierop te richten om vervolgens de hand op ongeveer 30 cm afstand, voor het gezicht langs, heen en weer te bewegen. Het gaat hierbij om series (‘sets’) van ongeveer 25 oogbewegingen. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapie kan ook uitgevoerd worden door middel van geluiden die, door middel van een koptelefoon, afwisselend links en rechts worden afgespeeld.

Vervolgens vraagt de therapeut wat er bij de cliënt naar boven komt. Deze procedure brengt normaal gesproken een stroom gedachten en beelden op gang. Soms zorgt deze procedure zelfs voor gevoelens en lichamelijke sensaties. Er verandert iets. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

EMDR therapie nadelen

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is heel normaal. Toch kan dat in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Aan de cliënt kan worden gevraagd om een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting besproken worden.

EMDR therapie kosten

Voor behandeling bij DKP ben je verzekerd via de verplichte basisverzekering. Onze zorg wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. 

De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van het soort polis dat je hebt, of je hebt een Restitutiepolis (waarbij doorgaans 100% van de behandeling wordt vergoed), of je hebt een Naturapolis (waarbij doorgaans 60% tot 80% wordt vergoed). Voordat je je aanmeldt is het dus belangrijk om na te gaan op welke wijze je verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie over de kosten op onze vergoeding pagina.

EMDR therapie voorbeelden

EMDR helpt je dus bij de verwerking van traumatisch gebeurtenissen. Een aantal voorbeelden waar EMDR bij kan helpen zijn:

  • Verlies van een geliefde
  • Brand
  • (Seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
  • Ernstige ziekte
  • Overval
  • (Auto)ongeval of verwonding
  • PTSS
  • Mishandeling
  • Oorlogstrauma
  • Verlies van een baan

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.