Direct naar content
Cognitieve gedragsthrapie bij DKP

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode en is bij veel psychische klachten de eerste keus. Het is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

In het kort:

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode die doorgaans wordt ingezet bij de meeste psychische klachten, zoals:

 

Wat is cognitieve gedragstherapie

Een van de grondleggers van cognitieve gedragstherapie is de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck. Hij ontwikkelde een therapie die bestaat uit een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Bij deze therapie staan de cognities van de cliënt centraal. 

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat de bril waardoor mensen dingen zien,  bepalend is voor eventuele negatieve gevoelens, of een bepaald gedragspatroon. In dit geval zijn het dus niet de gebeurtenissen zelf die het negatieve gevoel oproepen, doch de persoonlijke betekenisvolle aanname hierover, zeg maar met welke bril je ernaar kijkt en de emoties die het daardoor oproept. Negatieve gevoelens kunnen dus verdwijnen en gedrag kan veranderen door gebeurtenissen en situaties anders, realistischer, te leren interpreteren.

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm waarbij het verhaal van de cliënt van belang is. Door middel van deze gestructureerde therapievorm ga je samen met de therapeut ontdekken hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. De therapie is een van de meest gebruikte behandelvormen in Nederland.

Cognitieve gedragstherapie betekenis

Cognitieve gedragstherapie is dus een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Dat wil zeggen dat deze twee therapieën zijn gecombineerd. Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van het denken op het doen en het gevoelsleven van een mens. Als je belangrijke zaken en gebeurtenis vanuit een negatief beeld bekijkt, word je makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. Gedragstherapie gaat ervan uit dat het handelen van iemand bepaalt hoe iemand zich voelt. Het gedrag staat dus centraal. Ga je bijvoorbeeld uit angst bepaalde zaken uit de weg, dan neemt de angst eerder toe dan af. Als je niet goed weet hoe je jouw mening ventileert dan word je eerder onzeker of geïrriteerd. 

Cognitieve gedragstherapie is dus een behandeling die deze twee behandelingen goed combineert. ‘Anders leren denken’ en ‘anders leren doen’ worden in deze behandelmethode samengevoegd tot één en dezelfde behandeling.

Cognitieve gedragstherapie ervaringen

Cognitieve gedragstherapie is een zeer succesvolle behandelvorm die ook nog eens veel onderzocht is. Cognitieve gedragstherapie wordt voor de meeste diagnoses als evidence-based protocol voorgeschreven. Toch wordt de therapie soms gezien als rationele methode. Door de gedachtenschema’s die soms als huiswerk worden meegegeven kan dit stereotype zijn ontstaan. De ervaring is echter over het algemeen dat cognitieve gedragstherapie veel meer dan dat te bieden heeft. Gedachtenschema’s zijn namelijk vaak een stap om tot nieuwe ervaringen te komen.

Cognitieve gedragstherapie angst

Ook tegen angststoornissen is cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelmethode. Door samen te spreken over angsten en gedachten is het de bedoeling dat je gaat zien dat gedachten niet altijd helemaal kloppen. Hierdoor lukt het vaak om een nieuwe gedachte op te stellen die een positieve werking heeft op jouw gevoelens. Bij het verhelpen van angst via cognitieve gedragstherapie krijg je ook werk mee voor thuis. Je gaat verschillende experimenten uitvoeren, die het makkelijker moeten maken om na te gaan of negatieve gedachten al dan niet juist zijn.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.