Direct naar content

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode en is bij veel psychische klachten de eerste keus. Het is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

In het kort:

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode die doorgaans wordt ingezet bij de meeste psychische klachten, zoals:

  • angsten
  • depressie
  • PTTS
  • burnout

 

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. M.a.w. negatieve gedachten kunnen klachten veroorzaken zoals depressie.

Zijn je gedachten wel realistisch?

In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Als je geneigd bent om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal de angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Als je niet geleerd hebt om je te beheersen, zal je gemakkelijk het slachtoffer worden van je eigen impulsiviteit.

Beter passende gedragspatronen

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

Goede combinatie

In de psychologie ziet men steeds beter in dat ‘anders leren denken’ en ‘anders leren doen’ uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.

Verscheidene varianten

Cognitieve gedragstherapie bestaat in verschillende vormen en soorten. Soms hebben dergelijke benaderingen een aparte naam. Voor PTSS wordt bijvoorbeeld de zeer effectieve methode Imaginaire Exposure gebruikt en bestaat er schemagerichte cognitieve therapie en rationeel-emotieve therapie (RET). Naast individuele therapie bestaat er ook CGt voor groepen evenals voor echtparen of gezinnen.

Derde generatie

Inmiddels is er een ‘derde generatie’ ontstaan waarvan Mindfulness een representant is. Schematherapie en Positieve Psychologie/ ACT Acceptance en Comittment Therapie zijn de andere representanten

Bron: vrij naar Website CGt

Voor meer informatie:
https://www.vgct.nl/home

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.