Direct naar content
acceptance commitment therapy bij DKP

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Acceptance Commitment Therapy is een vorm van cognitieve gedragstherapie die wetenschappelijk is onderbouwd. Er zijn verschillende technieken beschikbaar om uiteenlopende doelen te bereiken. Bijvoorbeeld als je minder remmingen in het leven wilt ervaren en jij je wilt focussen op wat pas echt belangrijk is. Ook als je een doel in het leven mist en wilt ontdekken wat je met jouw leven wilt, is Acceptance Commitment Therapy geschikt. Dat geldt eveneens als je last hebt van psychisch verzuim, chronische pijn ervaart of een burn-out hebt. Bovendien is deze vorm van gedragstherapie geschikt om de werksfeer binnen bedrijven te verbeteren. Of als je op zoek bent naar een middel om de prestaties binnen jouw bedrijf te optimaliseren. 

 • Focus op wat echt belangrijk is
 • Minder remmingen ervaren
 • Doel van het leven onderzoeken
 • Omgaan met psychische problemen
 • Werkstress/burn-out
 • Werksfeer verbeteren
 • Prestaties optimaliseren

In het kort:

Bij ACT staat centraal, dat de psychische pijn (moeilijke gevoelens, gedachten, herinneringen, lichamelijke sensaties e.d), inherent is aan het menselijk bestaan. Het is dan ook beter om deze emoties te accepteren en te leren om daar mee om te gaan. De wereld en geluk zijn namelijk niet maakbaar zoals we wellicht verwacht hadden. Het is beter om deze emotionele en frustrerende pijn te accepteren dan er tegen te vechten. Het leren om het leven ten volle te accepteren zoals het is, in het bijzonder hetgeen waar we het emotioneel zwaar mee hebben, zal vervolgens het geestelijke lijden kunnen verminderen.

Wanneer cliënten in therapie komen, hebben zij doorgaans al langere tijd problemen en hebben zij vaak reeds (vele) oplossingen bedacht en van alles geprobeerd om van hun problemen af te komen, echter zonder resultaat. Wellicht hebben deze oplossingen bij eerdere gelegenheden geholpen, maar blijkbaar falen ze nu. Dat is de reden dat men zich (opnieuw) aanmeldt voor therapie.

Paradox

Een belangrijke bevinding van ACT is, dat de gebruikte oplossingen die door de cliënt worden toegepast, niet meer werken omdat ze als doel hebben om emotioneel, maar ook fysieke pijnlijke ervaringen en gevoelens te vermijden. Uit onderzoek blijkt echter dat daarmee het tegenovergestelde effect wordt bereikt; hoe meer je er vanaf wilt, hoe meer last je er van krijgt. Beter is het dan ook om de pijn die nu eenmaal bij het leven hoort te accepteren. Door acceptatie ontstaat letterlijk ruimte om nieuwe mogelijkheden te kunnen zien. Daardoor houdt het onnodige innerlijke vechten op, waardoor men beter in overeenstemming en in harmonie weet te leven.

Acceptance commitment therapy technieken

Bij de toepassing van acceptance commitment therapy zijn er diverse technieken beschikbaar. Bij deze vorm van gedragstherapie is er altijd sprake van een concrete therapie. Daarbij krijg je uitleg over wat je leert en zijn er ervaringsgerichte oefeningen beschikbaar met gebruik van metaforen en beelden. Het is belangrijk om te weten dat acceptance commitment therapy geen praat behandeling is, maar een concrete techniek. Er is dan ook geen ruimte om het verleden diepgaand te behandelen. Het leren aanvaarden van jouw eigen klachten staat centraal, waarbij het niet het doel is om jouw klachten op te lossen of te beperken. Na de acceptance commitment therapy ben je zover dat je de klachten accepteert, waardoor je mentaal veerkrachtiger bent. 

Proces in stappen

Er zijn daarin verschillende stappen om uit te voeren. Dat begint bij acceptatie, waarin je leert ruimte te creëren voor vervelende ervaringen. Defusie is een andere stap om van de eigen gedachten afstand te nemen. De acceptance commitment therapy technieken leren je ook om op een flexibele manier met jouw zelfbeeld om te gaan. Daarbij is er aandacht voor het hier en nu. Verder is het bij de uitvoering van de acceptance commitment therapy belangrijk om stil te staan bij wat je werkelijk belangrijk vindt ofwel jouw waarden bepalen. Deze stappen voorzien in het toegewijd handelen. De techniek voorziet erin om op een flexibele manier te gaan denken en een mentaal of fysiek probleem te accepteren.

 • Acceptatie
 • Defusie
 • Hier en nu
 • Zelfbeeld
 • Waarden
 • Toegewijd handelen

Acceptance commitment therapy bij chronische pijn

Chronische pijn staat het functioneren op emotioneel, sociaal en fysiek vlak nogal eens in de weg. Acceptance commitment therapy is toe te passen als je chronische pijn ervaart en beter wilt functioneren op de genoemde gebieden. De chronische pijn vermindert niet door deze therapie, maar laat je wel beter functioneren door deze te leren accepteren en er niet meer tegen te vechten. Door er niet langer ( obsessief) mee bezig te zijn, ga je anders met de pijn om, waardoor je automatisch minder last hebt van de klacht. Bij acceptance commitment therapy is de aandacht onder meer gericht op het psychologische verband tussen de chronische pijn en het gedrag. De therapie heeft dan als doel om de impact van pijn te modificeren door acceptatie en toepassing van mindfulness. De mentale flexibiliteit neemt dan toe.

ACT / acceptance commitment therapy en mindfulness

Er is bij acceptance commitment therapie ofwel ACT sprake van een verschil en overeenkomst met mindfulness. Het verschil uit zich in de toepassing van concrete technieken bij ACT met praktische oefeningen gebaseerd op ervaringen. Bovendien ligt de nadruk op waarden. De overeenkomst is dat het hier en nu bij mindfulness centraal staat en bij ACT een afzonderlijke pijler vormt. Tijdens een ACT-training is er bijvoorbeeld ruimte voor korte meditatieoefeningen als onderdeel van de ervaringsgerichte oefeningen. Bij ACT ligt de focus verder meer op de waarden of met andere woorden: wat vind je werkelijk belangrijk in het leven en hoe werk je daar naartoe.

Aanmelden voor ACT

DKP is gespecialiseerd in acceptance commitment therapy. Volg de aanmeldprocedure met verschillende procedures voor cliënten, werkgevers en verwijzers.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.