Direct naar content

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie.

Gedrag wordt bij ACT dan ook, net als bij cognitieve gedragstherapie, gezien als gedrag in zijn context. Dat betekent, dat het gedrag zélf (denken, handelen en voelen) onlosmakelijk wordt gezien als een functie van antecedenten (wat eraan voorafgaat ) en consequenten (wat er op volgt ). M.a.w. wat betekent een bepaalde situatie voor iemand en hoe reageert hij daarop. In dit proces spelen eerdere (leer) ervaringen een rol.

In het kort:

Bij ACT staat centraal, dat de psychische pijn (moeilijke gevoelens, gedachten, herinneringen, lichamelijke sensaties en dergelijke), inherent is aan het menselijk bestaan. Het is dan ook beter om dit te accepteren, en dat de wereld en geluk niet maakbaar zijn, zoals je wellicht verwacht had, dan er tegen te vechten. Het ten volle accepteren hiervan zal vervolgens het geestelijke lijden verminderen.

Wanneer cliënten in therapie komen, hebben zij doorgaans al langere tijd problemen en hebben zij vaak reeds (vele) oplossingen bedacht en van alles geprobeerd om van hun problemen af te komen, echter zonder resultaat. Wellicht hebben deze oplossingen bij eerdere gelegenheden geholpen, maar blijkbaar falen ze nu. Dat is de reden dat men zich (opnieuw) aanmeldt voor therapie.

Paradox

Een belangrijke bevinding van ACT is, dat de gebruikte oplossingen die door de cliënt worden toegepast, niet meer werken omdat ze als doel hebben om emotioneel, maar ook fysieke pijnlijke ervaringen en gevoelens te vermijden. Uit onderzoek blijkt echter dat daarmee het tegenovergestelde effect wordt bereikt; hoe meer je er vanaf wilt, hoe meer last je er van krijgt. Beter is het dan ook om de pijn die nu eenmaal bij het leven hoort te accepteren.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.