Direct naar content

Arboregels voor werkgevers versoepeld

17 jan 2011

De wetswijziging houdt kort gezegd in dat bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de CAO vastgelegd Risico Inventarisatie- Evaluatie-instrument, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel in december jl. aanvaard, maar in tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de daadwerkelijke ingangsdatum van de wetswijziging nog niet bekend.

Bron: arbeidsinspectie