Direct naar content

Arbeidsprofessionals moeten grotere rol krijgen in arbeidsbemiddeling

21 apr 2008

Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit voor een sterkere rol van arbeidsmarktprofessionals. Private intermediairs zoals uitzendorganisaties moeten meer ruimte krijgen om een slagvaardiger arbeidsmarktbeleid te realiseren. Tegelijkertijd moeten overheidsinstellingen en gemeenten zich meer uit de arbeidsbemiddeling terugtrekken.

Bron: mkbnet