Direct naar content

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim: dalende trend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

19 okt 2011

De dalende trend bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) heeft zich in 2010 verder doorgezet. Tussen eind 2009 en eind 2010 nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen af met ruim 2 duizend. De uitkeringen bij Wajong en WIA (de regelingen IVA en WGA) namen echter toe, met respectievelijk 13 en 27 duizend uitkeringen.

Bron: cbs