Direct naar content

PTSS-test voor posttraumatische stress-stoornis

Door de PTSS-test in circa tien minuten in te vullen, krijg je een indicatie of er bij jou mogelijk sprake is van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). PTSS kan ontstaan naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis, zoals getuige te zijn geweest van een feitelijke of dreigende dood of ernstige verwonding, of slachtoffer te zijn geweest van  seksueel en geestelijk geweld.

Het betreft uitspraken van mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Ga bij het invullen van de PTSS-test  voor jezelf na hoe vaak ze op jou van toepassing waren de afgelopen week: de afgelopen zeven dagen met vandaag erbij.

Het kan zijn dat uit de PTSS-test blijkt dat je hulp nodig hebt bij de verwerking van je  traumatische ervaring. In dat geval is het wellicht een goed idee om contact op te nemen met je huisarts voor een verwijzing voor hulpverlening  bij de GGZ. De uitslag betreft een indicatie en stelt geen diagnose.

De vragenlijst invullen

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik heb last van steeds terugkerende herinneringen aan die gebeurtenis.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik ben voortdurend bezig om niet aan die gebeurtenis te hoeven denken.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik heb door die gebeurtenis moeite met inslapen en/of doorslapen.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik probeer gesprekken die erover gaan te vermijden.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Situaties of activiteiten die me eraan herinneren ga ik uit de weg.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik vermijd met opzet gedachten en gevoelens die met de gebeurtenis te maken hebben.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik vertoon overdreven schrikreacties.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik ben overmatig waakzaam.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik heb moeite om mij te concentreren.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik ben prikkelbaar en/of heb woede uitbarstingen.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik heb een gevoel van vervreemding ten aanzien van anderen.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik heb het gevoel dat mijn toekomst er niet meer toe doet.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

De klachten door het trauma beperken mij in mijn functioneren.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik heb akelige dromen over die gebeurtenis.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Het voelt alsof ik de traumatische ervaring opnieuw beleef.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik heb minder belangstelling voor activiteiten in het algemeen.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Het is alsof ik in een waas leef, verdoofd ben, niet echt aanwezig ben.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik kan mijn gevoelens over die gebeurtenis moeilijk uiten.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Mijn leven is door die gebeurtenis duidelijk veranderd.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Hoevaak is dit de afgelopen week op je van toepassing geweest?

Ik ben bang dat ik de controle over mijzelf verlies als ik er aan denk.

 • helemaal niet
 • zelden
 • soms
 • vaak

Je bent klaar met het invullen van de vragenlijst.

Uitslag berekenen

Deze score geeft een globale inschatting van de ernst van een problematiek. Een psycholoog kan deze score nader uitleggen. Om je antwoorden en resultaten door te sturen, kopieer je de code bij Opslaan & laden.

Een score van 34 of hoger op de totale schaal geeft een indicatie voor het bestaan van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Totaalscore:

Met de PTSS-code kunt u eenvoudig en veilig uw antwoorden opslaan. Op deze manier kunt u uw uitslag later nog eens bekijken, of met uw DKP-psycholoog delen.

Antwoorden opslaan

Onderstaande PTSS-code bevat uw antwoorden op de vragenlijst. Kopieer hem bijvoorbeeld naar een e-mailbericht om hem door te sturen.

Zodra u vragen hebt beantwoord, kunt u uw antwoorden hier opslaan.

Antwoorden laden

Voer een PTSS-code in om de bijbehorende antwoorden te laden.