DKP

DKP biedt online apps aan. Dit zijn tests die je helpen bij een indicatie voor je privé- en/of werkgerelateerde psychische klachten. Wanneer de uitslag voor jou reden zou kunnen zijn om hulp in te roepen adviseren we je om contact op te nemen met jouw huisarts of bedrijfsarts.

 • 4DKL / VierDimensionale KlachtenLijst

  De 4DKL is een wetenschappelijke test die helpt om psychische klachten bij eerstelijns patiënten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie. De uitslag toont of je hulp nodig hebt.
 • Burnouttest

  Door het maken van dit online testje (duur circa tien minuten) krijg je een indicatie of er bij jou sprake is van een (dreigende) burnout.
 • Partnerrelatietest

  Deze test bestaat uit 40 beweringen die gaan over de partnerrelatie. De antwoorden hierop geven een goede indicatie voor de huidige kwaliteit van de relatie.
 • PTSS-test voor posttraumatische stress-stoornis

  Door deze vragenlijst in te vullen krijg je een indicatie of er bij jou mogelijk sprake is van een posttraumatische stress-stoornis. Dit wordt afgekort met PTSS en kan ontstaan naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis die je hebt meegemaakt.
 • Vitaliteitstest

  Met deze test kan je meten hoe vitaal je bent. Hoe vitaler je bent, hoe minder kans er is dat je psychische klachten ontwikkelt.