DKP

Soorten therapieën bij DKP

Bij de aanpak van psychische klachten maakt DKP, afhankelijk van de soort klacht(en) en behoefte, gebruik van onder meer de onderstaande soorten behandelmethoden.

Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt. Lees verder

Schematherapie

Schematherapie is een geïntegreerde therapeutische benadering, waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtingsmodellen en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd. Lees verder

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Lees verder

Mindfulness

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Ook wel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie genoemd. MBCT leert mensen van moment tot moment zich bewuster te maken van hun lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. In plaats van reageren vanuit ingesleten, geconditioneerde en automatische gewoonten, waardoor psychische klachten doorgaans alleen maar in stand worden gehouden. Lees verder

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgerichte gespreksvoering heeft het focus vooral op de directe oplossing van de klacht. Het ontstaan en de diagnose van de klacht is duidelijk minder relevant dan de spoedige oplossing ervan. Dit verschilt wezenlijk van de doorgaans gehanteerde gespreksvoering.  Lees verder

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT is gericht op het vergroten van de keuzevrijheid van cliënten, zodat ze beter in staat zijn om vitaler te leven in overeenstemming met hun waarden. Ze richt zich niet op symptoomvermindering doch leidt hier wel toe.

Positieve Psychologie

Positieve Psychologie is gericht op veerkracht, optimaal functioneren en positieve gezondheid. Erkenning van en omgaan met negatieve emoties en moeilijke levensomstandigheden zijn hiervan wezenlijke onderdelen. Ook gaat het om een goede balans tussen het zelf (individueel functioneren ) en de ander (samenleven en betrokken zijn, het zelf overstijgen).

Focussing

Focussing, of focussen, is een manier om helderheid te krijgen in je gevoelens door aandacht te schenken aan wat je in je lijf ervaart. Het is een techniek afkomstig uit de humanistische psychologie en maakt deel uit van een meeromvattende filosofie (Gendlin 1962, 1973). Lees verder

Systemische interventies

Zijn interventies gebaseerd op de systeemtheorie. De systeemtheorie gaat uit van de gedachte dat mensen deel uit maken van meerdere dynamische netwerken. Mensen leven en werken samen met andere mensen, jij beïnvloedt anderen en anderen beïnvloeden jou. Lees verder

Hypnose en hypnotherapie

We spreken van hypnotherapie wanneer hypnose als hulpmiddel bij psychotherapie wordt gebruikt. Bij hypnose wordt gebruikgemaakt van trance. Lees verder

Runningtherapie

Het versterken van de fysieke conditie heeft een preventieve werking bij het mogelijk ontstaan van psychische klachten en een wetenschappelijk bewezen gunstig effect op de behandeling ervan Lees verder

Online therapie

Op het gebied van online therapie werken wij samen met Minddistrict. Lees verder

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een vorm van therapie waarbij lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal staan. Behalve dat er gepraat wordt, wordt er vooral gebruik gemaakt van sportieve activiteiten, spel elementen en lichaamsgeoriënteerde oefeningen waardoor je letterlijk in beweging komt, om stil te kunnen staan bij je fysieke en emotionele ervaringen. Door deze nieuwe, letterlijk, fysiek gevoelde ervaringen, kunnen nieuwe inzichten ontstaan over eerdere ervaringen in je leven opgedaan,  in relatie tot je huidige (vaak automatisch) gehanteerde gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag dat hieruit voorkomt en dat zorgt voor problemen in je dagelijkse leven. Vervolgens zullen deze opgedane nieuwe ervaringen en inzichten gebruikt worden om te experimenteren met ander (gezond en adequaat) gedrag.

Naast bovengenoemde werkwijzen kan er gewerkt worden met ontspannings-  en aandachtsoefeningen en ademhalingsoefeningen.