DKP

Soorten therapieën bij DKP

Bij de aanpak van psychische klachten maakt DKP, afhankelijk van de soort klacht(en) en behoefte, gebruik van onder meer de onderstaande soorten therapieën.

Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt. (Lees verder)

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. (Lees verder)

Online therapie

Op het gebied van online therapie werken wij samen met Minddistrict. (Lees verder)

Mindfulness

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Ook wel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie genoemd. MBCT leert mensen van moment tot moment zich bewuster te maken van hun lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. In plaats van reageren vanuit ingesleten, geconditioneerde en automatische gewoonten, waardoor psychische klachten doorgaans alleen maar in stand worden gehouden. (Lees verder)

Runningtherapie

Het versterken van de fysieke conditie heeft een preventieve werking bij het mogelijk ontstaan van psychische klachten en een wetenschappelijk bewezen gunstig effect op de behandeling ervan. (Lees verder)

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgerichte gespreksvoering heeft het focus vooral op de directe oplossing van de klacht. Het ontstaan en de diagnose van de klacht is duidelijk minder relevant dan de spoedige oplossing ervan. Dit verschilt wezenlijk van de doorgaans gehanteerde gespreksvoering.  (Lees verder)

Hypnose en hypnotherapie

We spreken van hypnotherapie wanneer hypnose als hulpmiddel bij psychotherapie wordt gebruikt. Bij hypnose wordt gebruikgemaakt van trance. (Lees verder)

Focussing

Focussing, of focussen, is een manier om helderheid te krijgen in je gevoelens door aandacht te schenken aan wat je in je lijf ervaart. Het is een techniek afkomstig uit de humanistische psychologie en maakt deel uit van een meeromvattende filosofie (Gendlin 1962, 1973). (Lees verder)

Systemische interventies

Zijn interventies gebaseerd op de systeemtheorie. De systeemtheorie gaat uit van de gedachte dat mensen deel uit maken van meerdere dynamische netwerken. Mensen leven en werken samen met andere mensen, jij beïnvloedt anderen en anderen beïnvloeden jou. (Lees verder)

Schematherapie

Schematherapie is een geïntegreerde therapeutische benadering, waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtingsmodellen en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd. (Lees verder)