DKP

Verslaving

Wat is een verslaving?

Wanneer je als persoon fysiek en/of mentaal zodanig afhankelijk bent van een stof of gewoonte, dat het beëindigen ervan op eigen kracht niet of nauwelijks mogelijk is, spreken we van een verslaving. Ondanks het feit dat dit gedrag je ernstige schade oplevert blijf je toch gebruiken. Vaak is er sprake van reeds eerder mislukte pogingen om dit gedrag een halt toe te roepen en treedt er tolerantie op; er is steeds meer nodig om hetzelfde effect te verkrijgen. De machteloosheid om het schadelijke gedrag een halt toe te roepen zorgt voor steeds minder zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. De verslaving heeft een enorme impact op het sociale leven en de werksituatie. Bekende verslavingen zijn: alcoholverslaving; medicijnverslaving; eetstoornissen, zoals boulimie; drugsverslaving; gokverslaving; gameverslaving; seksverslaving; koopverslaving al dan niet via internet

DKP behandelt uitsluitend gok-, game-, koop- en seks/pornoverslaving.