DKP

Sociale fobie

Wat is een sociale fobie?

Een sociale fobie is een angststoornis. Mensen met een sociale fobie zijn bang voor situaties waarin ze kritisch beoordeeld kunnen worden door anderen. Ze zijn bang zichzelf belachelijk te maken door bijvoorbeeld te blozen, te trillen of te gaan zweten. Het liefst gaan ze dit soort situaties dan ook uit de weg. Wanneer dit soort situaties niet te vermijden is, dan wordt de situatie doorstaan met (intense) angst. De klachten of symptomen zijn duidelijk van invloed op de dagelijkse routine, het beroepsmatig functioneren, sociale activiteiten of relaties met anderen. De betrokkene is zich ervan bewust dat zijn angst overdreven of onredelijk is, doch weet zich hier niet overheen te zetten.

(Bron: vrij naar Trimbos)