DKP

Psychotherapeut

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut kan een psycholoog zijn, een arts of een maatschappelijk werker, die de opleiding psychotherapie heeft gedaan.

Psychotherapeut is één van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie bij wet (Wet BIG) geregeld is. De psychotherapeut is een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek. De psychotherapeut hanteert meerdere verschillende methodieken, zoals cognitieve gedragstherapie en Client-centered of
Rogeriaanse therapie, afhankelijk van zijn persoonlijke voorkeur en soort klacht.