DKP

Psychologie

Wat is psychologie?

Psychologie is een wetenschap die is voortgekomen uit de filosofie.

Veelal laat men deze beginnen met Aristoteles. Het begin van de moderne psychologie moet echter worden gezocht bij Descartes. Deze zag de mens als een eenheid van twee substanties, de bewuste ziel (res cogitans) en het stoffelijk lichaam (res extensa). Tegenwoordig luidt een redelijk omvattende definitie van psychologie: psychologie is de wetenschap van gedragingen en ervaringen van het menselijk individu. Waarbij met gedragingen bedoeld wordt, alles wat mensen waarneembaar doen. En met ervaringen,- of belevingen -, bedoeld wordt, alle gevoelens, gewaarwordingen en gedachten waarvan
mensen zich bewust zijn.