DKP

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een hevige stressreactie op een schokkende gebeurtenis.  Een posttraumatische stress-stoornis  kan het gevolg zijn van, bijvoorbeeld: geweldsdelicten, zoals beroving, aanranding, verkrachting; natuurrampen; terroristische aanslagen; vliegtuigongelukken; oorlogservaringen; confrontatie met anderen die ernstig gewond waren of gedood werden.

Op het moment van het trauma  waren de reacties vaak intense angst, hulpeloosheid en afschuw. De slachtoffers ervaren een extreem verlies van controle en hebben doorgaans geen greep meer op het dagelijks leven. De mensen blijven psychisch ingesteld op gevaar, terwijl er geen reëel gevaar meer is. Hierdoor kan er een verstoring van het psychobiologisch evenwicht optreden.

Symptomen: er is vaak sprake van chronische stress, overmatige waakzaamheid, overdreven schrikreacties en lichamelijke klachten. De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd door onder andere  flashbacks, akelige dromen en alledaagse dingen die aan het trauma kunnen doen herinneren.

Zie hieronder het educatief filmpje van VGCT over PTSS: