DKP

Persoonlijkheid

Wat is persoonlijkheid? Wat is een persoonlijkheidstest?

Bij een persoonlijkheidstest wordt uiteraard je persoonlijkheid getest. Hoewel de meeste mensen globaal wel een idee hebben, blijkt het toch niet eenvoudig om een goede definitie van persoonlijkheid te geven. En dat heeft alles te maken met het feit dat persoonlijkheid een zeer breed begrip is, waardoor het moeilijk is om een definitie te geven waarin alle aspecten van persoonlijkheid adequaat worden samengevat.

Persoonlijkheid kan globaal worden omschreven als een verzameling van psychologische eigenschappen en mechanismen binnen een individu die gestructureerd en relatief stabiel zijn en die invloed hebben op de interacties met en aanpassingen aan de omgeving van het individu.

Persoonlijkheidseigenschappen worden binnen de psychologie vooral gebruikt om verschillen (of overeenkomsten) tussen personen te beschrijven, te verklaren en te voorspellen. Je kunt je voorstellen dat het daarbij belangrijk is om je af te vragen om hoeveel persoonlijkheidseigenschappen het dan gaat en welke dat dan zijn. Men is ooit begonnen met zo’n 4500 (!) stabiele eigenschappen te identificeren die men uiteindelijk in overleg met elkaar heeft teruggebracht tot een behapbaar aantal zoals de zogenaamde ‘big five’, bestaande uit de eigenschappen: Extraversie, Vriendelijkheid, Zorgvuldigheid, Emotionele stabiliteit en Intellect. Persoonlijkheidstest worden vaak ingezet bij sollicitatieprocedures aangezien zij voorspellende waarde hebben over de verrichtingen van de werknemer voor nu en de toekomst. Van de persoonlijkheid wordt gezegd dat deze redelijk stabiel blijft in verschillende situaties.