DKP

Outplacement

Wat is outplacement?

Als de chemie tussen werkgever en werknemer is verdwenen of er een andere reden is om afscheid van elkaar te nemen,  gaat men doorgaans over tot een outplacementtraject. De reden voor een outplacementtraject is veelal: reorganisatie, boventalligheid, een gerezen arbeidsconflict, niet meer welkom zijn na ziekte, of toe zijn aan een andere uitdaging. Het snel vinden van een nieuwe baan is dan in beider interesse. Vaak staat het outplacementtraject in het teken van de vier fasen: verwerken en bezinnen na ontslag; sterkte-/zwakte onderzoek; arbeidsmarktonderzoeken en actieve arbeidsmarktbenadering.