DKP

Negatieve bedrijfsculturen

Elk bedrijf of organisatie heeft een eigen filosofie omtrent haar doelstellingen en het product of dienst, evenals een vaste manier van omgaan met haar medewerkers. Hierdoor heersen er, ook onder de medewerkers, bepaalde waarden en normen die de sfeer en handelswijze beïnvloeden. Dit noemt men de bedrijfscultuur. Manfred Kets de Vries (1984) beschrijft vijf negatieve bedrijfsculturen. Werknemers kunnen door zo’n bedrijfscultuur behoorlijk ziek worden. Het ziekteverzuim kost de organisatie dan ook handenvol met geld.

Kenmerken van de paranoïde bedrijfscultuur

Er is een sfeer van argwaan, men is achterdochtig, hypergevoelig en alert, er heerst wantrouwen ten opzichte van anderen, men twijfelt aan de betrouwbaarheid van collega’s. Achter onschuldige opmerkingen ziet men gevaar en verborgen motieven. Men is voorbereid op rampen. De sfeer is gevoelloos, kil en rationeel.

Kenmerken van de dwangneurotische bedrijfscultuur

Perfectionisme voert de boventoon met een preoccupatie voor details en regels. Er is sprake van beheersing in plaats van soepelheid, openheid en samenwerking. Er is weinig ruimte voor ontspanning en spontaniteit. Men is overdreven nauwgezet, dogmatisch en halsstarrig.

Kenmerken van de theatrale bedrijfscultuur

Patroon van buitensporige snel wisselende emotionaliteit en aandacht vragen, voortdurend de aandacht trekken desnoods met verleidelijk uitdagend gedrag. Makkelijk wisselen van idealiseren naar kleineren van anderen, niet instaat tot gerichte aandacht op een product of doelstelling.

Kenmerken van de depressieve bedrijfscultuur

Weinig interesse of plezier, gebrek aan motivatie om doelen te stellen en te behalen, gevoelens van schuld, minderwaardigheid en machteloosheid, overgeleverd te zijn aan de grillen van het lot, verminderd vermogen tot nadenken en concentratie, en besluiteloosheid.

Kenmerken van de schizoïde bedrijfscultuur

De organisatie komt koud en gevoelloos over; er heerst afstandelijkheid en weinig betrokkenheid en er is een gevoel van vervreemding en gebrek aan enthousiasme; men is ongevoelig voor kritiek en er is een gebrek aan belangstelling voor heden en toekomst.