DKP

Klinisch psycholoog

Wat is een klinisch psycholoog?

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en psychologische
interventiemethoden bij ernstige en complexe psychopathologische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt.

Psychotherapie is een van de belangrijkste behandelingsvormen van de klinisch psycholoog. De klinisch psycholoog heeft de kennis en vaardigheden om wetenschappelijk onderzoek te coördineren en uit te voeren. Daarnaast hebben klinisch psychologen management- en onderwijsvaardigheden.