DKP

IQ

Wat is het IQ of intelligentiequotiënt?

Bij sommige intelligentietest is het mogelijk het intelligentiequotiënt of IQ te berekenen. De berekening is als volgt:

IQ= VL : KL x 100

De verstandelijke leeftijd (VL) wordt berekend aan de hand van het aantal testopgaven, dat iemand heeft opgelost; de VL wordt gedeeld door de kalenderleeftijd (KL) (in maanden). De test is zo geconstrueerd, dat het gemiddelde IQ bij 100 komt te liggen. De meeste mensen hebben een IQ  tussen 90 en 110. Er zijn echter ook uitzonderingen, zowel aan de lage als aan de hoge kant. Sommige hele slimme mensen hebben wel een IQ 160.