DKP

Intelligentie, en wat is het IQ?

Wat is intelligentie?

Het IQ

Intelligentie, oftewel het IQ of intelligentiequotiënt, is datgene dat men meet met een intelligentietest. Dat klinkt een beetje flauw, doch dat is wat de psychologen met elkaar hebben afgesproken.

Herkomst

Het woord intelligentie komt van het Latijn, (intelligentia = inzicht, kennis, kenvermogen, verstand). Doorgaans wordt intelligentie omschreven als een vaardigheid, respectievelijk een complex  van vaardigheden, zich uitend in het kunnen oplossen van (nieuwe) problemen.

Intelligentie- en IQ-tests

Op basis van een dergelijke omschrijving zijn de meeste intelligentietests samengesteld: ze bestaan uit reeksen uiteenlopende problemen, en naarmate iemand (binnen een gestelde tijd) meer van die problemen kan oplossen, geldt hij of zij als intelligenter.

Wat is intelligentie?

Over het algemeen wordt aangenomen dat wat ‘intelligentie’ wordt genoemd, en wat gemeten wordt met intelligentietests, een samenstel is van vaardigheden. Intelligentie wordt gezien als het resultaat van voornamelijk erfelijke factoren. In hoeverre intelligentie stabiel is, laat zich niet in algemene zin beantwoorden. Bij intellectuele ontwikkeling spelen namelijk allerlei omgevingsfactoren en persoonlijkheidskenmerken mee die, al naargelang de omstandigheden, remmend of juist stimulerend werken.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een capaciteitentest of assessment?

Ook is het een goede zaak gebleken om je goed voor te bereiden op een intelligentietest. Je kunt hiermee de score wat opkrikken. Handig als je een assessment moet doen. Je kunt je dan het best voorbereiden door middel van een assessmenttraining.

Meer informatie

Zie Wikipedia over intelligentie voor meer informatie.