DKP

GZ-psycholoog

Wat is een GZ-psycholoog?

De GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) is een academisch geschoold psycholoog die na zijn basisopleiding nog een paar jaar postdoctoraal onderwijs heeft genoten in de vorm van cursussen en supervisie en die voor het verrichten van psychologische begeleiding en behandelingen breed wordt ingezet binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg.

De GZ-registratie is de basisregistratie die nodig is om een gedeelte van de behandeling (5 sessies per 2012) gedeeltelijk vergoed te krijgen van de zorgverzekeraars; voor veel psychologen destijds de hoofdreden om zich te laten overschrijven in het GZ-register. Door een dringende behoefte aan GZ- psychologen probeert men de zogenaamde
BIG-lozen, die nooit gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling, doch altijd werkzaam zijn gebleven in de GZ-zorg, via een speciale regeling alsnog op te nemen in het leger van de GZ-psychologen. In 2012 wordt hierover besloten. Conform de wet BIG is de gezondheidszorgpsycholoog een beschermde titel in Nederland.