DKP

Eerstelijnpsychologische zorg

Wat is de eerstelijnpsychologische zorg?

Cliënten met lichte psychische klachten worden behandeld door de huisarts, de gezondheidszorgpsycholoog of de eerstelijnspsycholoog. Vanuit de basisverzekering worden sinds 2012 vijf sessies eerstelijnspsychologische zorg geheel of voor een groot deel vergoed vanuit de basisverzekering; vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering worden daar nog vier of meer sessies aan toegevoegd. Er is een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.