DKP

Diagnose bij burnout

Aangezien burnout een containerbegrip dreigt te worden is een goede diagnose belangrijk voor de juiste behandeling.

Burnout is een uitputtingsreactie van zowel lichaam als geest, die ontstaat door een chronische overbelasting door stressvolle werkomstandigheden. Men spreekt ook wel van ‘opgebrand zijn’, ‘leeg en uitgeblust’ of van ‘vitale uitputting’.

Symptomen

Als je symptomen van een burnout hebt, dan hebben die vaak betrekking op drie zaken, namelijk:

1. Emotionele en lichamelijke uitputting

Dat wil zeggen het gevoel helemaal ‘op’ of ‘leeg’ te zijn als gevolg van het werk. Dit gaat doorgaans gepaard met lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, maagklachten, prikkelbaarheid, slecht slapen en /of concentratieproblemen.

2. Mentale distantie

Door het gevoel te vechten tegen de bierkaai en het je onvoldoende gewaardeerd voelen, ontstaat er een cynische en onbetrokken houding ten opzichte van het werk dat je doet. Als je een professional of zelfstandig ondernemer bent, gaat het doorgaans om het niet kunnen bereiken van je doelstellingen en het uitblijven van succes.

3. Competentie

Die geeft aan in hoeverre je in staat bent om het werk goed te doen. Door een burnout gaat je minder goed functioneren, wat natuurlijk gezien de zware omstandigheden ook klopt. Je gaat hierdoor twijfelen aan je eigen bekwaamheid.

Ook persoonlijkheidstrekken, zoals perfectionisme, dwangmatigheid en niet nee kunnen zeggen, spelen hierbij een rol.

Diagnose

DKP helpt je graag met de UBOS, een wetenschappelijk gefundeerde diagnose voor burnout. Neem hiertoe vrijblijvend contact op met DKP.