DKP

Burnout

Wat is een burnout?

De diagnose voor een burnout

Om de diagnose burnout te kunnen stellen moet er sprake zijn van: werkgerelateerde klachten, geestelijke of lichamelijke uitputting en afgenomen professionaliteit, welke reeds (jaren) lang aanwezig zijn, vaak in combinatie met belastende omstandigheden in de privésituatie.

Typerende kenmerken voor burnout

Typisch voor burnout is dat het voorkomt bij voorheen zeer toegewijde werknemers, die zich zeer sterk betrokken voelen bij hun werk. De belangrijkste kenmerken die op den duur leiden tot burnout verschijnselen, zijn behalve persoonskenmerken, zoals perfectionisme en moeilijk nee kunnen zeggen, onder andere: de hoge werkbelasting en tijdsdruk, het gemis van steun van directe management, een onduidelijk taakomschrijving, te weinig feedback krijgen over het eigen functioneren en gebrek aan zinvolheid van het werk. Ook professionals en zelfstandig ondernemers kunnen hier last van krijgen, indien hun grote inspanningen niet tot het gewenste succes leiden.

Psychologische stressreacties bij een burnout

Gevoelens van angst, concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, lusteloosheid,   besluiteloosheid, niet meer goed kunnen denken, piekeren, weinig zelfrespect, in-/doorslaapklachten, depressiviteit, geïrriteerdheid, apathie en berusting.

Gedragsmatige stressreacties bij een burnout

Rusteloosheid, roken, paniekreacties, medicijnconsumptie, stotteren, drinken
vluchtgedrag, cynisme, veel klagen en zuchten.

Fysieke stressreacties bij een burnout

Toename hartfrequentie, stijging van de bloeddruk,toename spierspanning
snellere ademhaling, toename zweetproductie, toename adrenalineproductie

Bij niet tijdige aanpak kunnen zich op den duur andere stoornissen ontwikkelen, zoals angsten, depressies en/of hypochondrische klachten.