DKP

Borderline

Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis?

Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: borderline) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit, reageren extreem. Relaties zijn moeilijk te onderhouden, en wisselen ook sterk. Dit patroon moet begonnen zijn in de vroege volwassenheid en tot uiting komen in diverse situaties.

Mensen met borderline voldoen aan  vijf of meer van een negental criteria, waaronder: sterk wisselende stemmingen, als reactie op gebeurtenissen. Dit kan leiden tot periodes van intense somberheid, prikkelbaarheid of angst, meestal enkele uren durend en slechts zelden langer dan een paar dagen; krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of vermeend in de steek gelaten te worden;  terugkerende pogingen tot zelfdoding, gestes of dreigingen, of zelfverwonding; een chronisch gevoel van leegte; impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf op minstens twee gebieden. Bijvoorbeeld: geldverspilling, veel wisselende seksuele contacten, middelenmisbruik, roekeloos rijgedrag, vreetbuien.

Mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik in de jeugd komen vaak voor bij mensen met borderline. De helft van mensen met borderline is mishandeld of seksueel misbruikt. Wordt emotionele mishandeling meegeteld, dan ligt dit aantal nog hoger. (Bron: Trimbos)