DKP

A&G-psycholoog

Wat is een arbeid- en gezondheidspsycholoog (A&G-psycholoog)?

De psychologie van arbeid en gezondheid is een specialisme binnen het brede werkterrein van arbeid en organisatie dat is gericht op allerlei organisatie- en managementvraagstukken.

Als deskundige op het gebied van werk en psychische gezondheid kan de A&G-psycholoog gericht hulp bieden bij werkgerelateerde psychische klachten. De A&G- psycholoog biedt interventies gericht op psychisch welbevinden op het werk, met aandacht voor motivatie, vitaliteit, effectiviteit, productiviteit en werkplezier.

Zo verzorgt de arbeid en gezondheidpsycholoog individuele trajecten bij werkgerelateerde stressklachten en burnout alsmede bij re-integratie in het werk. De doelen van deze trajecten zijn gericht op klachtvermindering, terugkeer naar het werk en verbeterd functioneren.

A&G-interventies kunnen zo bijdragen aan een geringer ziekteverzuim- en dus aan de schade en kosten daarvan- en aan de kwaliteit van leven van de cliënt en de personen in diens omgeving.