DKP

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Wat is een antisociale persoonlijkheidsstoornis?

De antisociale persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis met als belangrijkste kenmerk instabiliteit in denken, voelen en gedrag.

Hierdoor kan iemand stemmingswisselingen krijgen, instabiele relaties met anderen hebben, zich impulsief en antisociaal gedragen en snelle behoeftenbevrediging najagen.

Er is sprake van een diepgaand patroon van gebrek en achting voor en schending van de rechten van anderen sinds het 15e jaar blijkend uit kenmerken zoals: niet in staat zich te conformeren aan de maatschappelijke norm dat men zich aan de wet moet houden, blijkend uit het herhaaldelijk plegen van handelingen die een reden voor arrestatie kunnen zijn.

Roekeloze onverschilligheid ten aanzien van eigen of andermans veiligheid; geen spijtgevoelens hebben bij het feit anderen gekwetst, mishandeld of bestolen te hebben; prikkelbaarheid en agressiviteit, blijkend uit bij herhaling komen tot vechtpartijen of geweldpleging; constante onverantwoordelijkheid zoals blijkt uit het herhaaldelijk niet in staat zijn geregeld werk te behouden of financiële verplichtingen na te komen. (Bron: Trimbos)