DKP

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft een groot gebrek aan respect en achting voor anderen. Men is vaak niet in staat zich te conformeren aan de maatschappelijke norm dat men zich aan de wet moet houden. Hierdoor schendt hij of zij  regelmatig de rechten van andere mensen. Bijvoorbeeld door te vechten, geweld te plegen, te liegen en te bedriegen of te stelen. Vaak ontbreekt het aan spijtgevoelens, zoals blijkt uit de ongevoeligheid voor het feit dat men iemand gekwetst, mishandeld of bestolen heeft. Of iemand een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, is vaak pas vast te stellen vanaf 15 jaar. De kans dat iemand met deze stoornis in aanraking komt met justitie en politie is groot maar gebeurt niet altijd.