DKP

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Wat is een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis?

Een centraal kenmerk van mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is onzelfstandigheid. Men heeft anderen nodig die de verantwoordelijkheid overnemen voor de meest belangrijke gebieden van zijn of haar leven. Men heeft een buitensporige behoefte om verzorgd te worden, wat leidt tot onderworpen en vastklampend gedrag en de angst om in de steek gelaten te worden. Men kan zelfs  zover gaan om dingen aan te bieden en vrijwillig te doen die onplezierig zijn. Het begin van de stoornis kan worden teruggevoerd naar tenminste de adolescentie of de vroege volwassenheid.  Het is een betrekkelijk chronische stoornis wat een kenmerk is van alle persoonlijkheidsstoornissen. Het patroon zou relatief stabiel zijn over tijd en in verschillende situaties. Langdurig onderzoek laat echter zien dat de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis minder constant is dan vaak wordt gedacht. (Bron: Trimbos)