DKP

Aanpassingsstoornis

Wat is een aanpassingsstoornis?

Meestal zijn mensen veerkrachtig en goed in staat om zich binnen vrij korte tijd aan te passen aan een nieuwe situatie. Deze aanpassing slaagt echter niet altijd. We spreken van een aanpassingsstoornis wanneer iemand na een stresserende gebeurtenis of ingrijpende verandering, zoals het overlijden van een dierbare, ziekte, een echtscheiding of het verlies van een baan, psychische klachten houdt, die een normaal dagelijkse functioneren thuis en op het werk verhinderen; de persoon heeft moeite om zich op emotioneel gebied aan te passen aan de veranderde situatie. Er kan sprake zijn van angst, een depressieve of agressieve stemming.