DKP

Open brief van DKP aan overheidsinstanties

Geachte opdrachtgever verbonden aan het UWV, het CWI of de gemeente,

In onze interventie- en re-integratiepraktijk staat de werkende menscentraal.

U bent onze opdrachtgever voor onze begeleiding van uw cliënten die ergens op hun professionele levensweg serieus zijn vastlopen.

In situaties waarbij cliënten door arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid tijdelijk buiten het arbeidsproces staan, is het essentieel dat zij een helder en goed gestructureerd traject van wederopbouw en re-integratie doorlopen. Daar tekenen wij voor. Ook letterlijk!

Onze inzet is: kracht opbouwen; vitaliteit en inzetbaarheid opvoeren; opnieuw sterk staan; werk vinden; sterk blijven.

Wij beginnen bij wat nu is. Vervolgen met een traject van het in kaart brengen en benoemen van essenties: drijfveren en passie, talenten, kwaliteiten, competenties. Ontwikkelen inzicht in remmen en angsten, obstakels en valkuilen. Leren onze cliënten om die op te ruimen of te omzeilen. Bouwen het vertrouwen in eigen kracht en in anderen weer op. Brengen kansen en mogelijkheden in kaart. Leren nieuwe vaardigheden en leefregels aan die in het teken staan van ‘de kunst van het mogelijke’.

Hierdoor gesterkt begeleiden wij cliënten naar een nieuwe toekomst. Natuurlijk: die moet door henzelf verwerkelijkt worden; maar wel in het besef van onze actieve steun en nabijheid.

Binnen het kader van de wettelijk mogelijk gemaakte re-integratietrajecten zijn wij gezond trots op de resultaten die wij boeken met deze specifieke cliëntengroep.

De door ons gevolgde werkprocessen zijn ‘state of the art’, helder beschreven en robuust. Ze zijn op duurzame kwaliteit getoetst. Dit sterkt ons in onze overtuiging, dat wij een waardevolle partner voor u zijn. Cliënten die u met ons in contact brengt helpen wij concreet, zorgvuldig en systematisch in het vinden van de weg omhoog en vooruit.

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons bureau en in onze aanpak.

Met vriendelijke persoonlijke groet,

Wil Krebbers, psycholoog en managing partner