DKP

Open brief van DKP aan de hrm-manager

Geachte leiders van organisaties,

Als leiders in uw organisatie ervaart u als geen ander de permanente druk om hoog te presteren. Uw ‘bottom line’ staat in het teken van opbrengstenontwikkelingen en kostenniveaus. Universeel is: u wilt opbrengsten liefst verhogen en kosten liefst verlagen.

Maar de ruimte die u heeft om ‘dingen te laten gebeuren’ lijkt soms wel erg beperkt. De oorzaken van die ruimtebeperking vindt u vaak terug in mensfactoren. Werknemers-oude-stijl raken bekrast en vermoeid, wachten eerder af – en houden op met groeien – dan dat zij echt met hart en ziel in actie komen. Ja, verandering is de constante, maar dat zou ook moeten gelden voor het aanpassingsvermogen, de buigzaamheid en groei van echte professionals: uw werkondernemers.

Zelf de ruimte krijgen begint met anderen ruimte geven: vertrouwen, vrijheidsgraden, verantwoordelijkheid, erkenning, waardering. Er wordt door velen geklaagd over ‘de interne communicatie’ en over ‘de cultuur’, maar vooral dat laatste begrip ligt veel en veel te ver weg aan de horizon. Het lijkt veel op een excuus voor ‘niets doen’.

Klagen over dingen die je nu eenmaal zeker niet van vandaag op morgen kunt veranderen leidt tot apathie en achteruitgang. Nee, om op langere termijn de cultuur te veranderen zal nu en elke dag gewerkt moeten worden aan een inspirerend bedrijfsklimaat.

Klimaat voor resultaat.

Maar hoe doe je dat dan? Er is niet één directe oplossing, wel een allesomvattende benadering.

Klimaatverandering in organisaties is multidisciplinair, een manier van doen – en laten – die eigenlijk nooit ophoudt. Klimaat is wat je doet en hoe je doet; het blijkt uit alles. Daarom zal klimaatverandering ook uit alles moeten blijken. Met een officiële aanpak en een ‘agenda vol acties’ van drie tot vijf jaar van ‘frappez toujours’. Gevolgd door regelmatig onderhoud en bevestiging. Lang genoeg om wat eerst nog bijzonder is tot de maat der dingen te verheffen.

Om te kunnen werken met bevlogen professionals zal de organisatieleiding op talloos vele manieren haar betrokkenheid moeten tonen. Inderdaad, alleen levende bewijzen zetten zoden aan de dijk.

Essentieel voor het welslagen van zo’n benadering is het open vizier en de communicatiekracht van de organisatieleiding. Positivisme en ‘nabijheid’ zijn onmisbaar. Het beste bewijs is het tonen van vertrouwen. Dit blijkt uit de bereidheid van de organisatieleiding om de eigen mensen sterk te laten staan in hun steeds wisselende ‘project settings’.

Dat is de kracht van DKP: wij sterken mensen!

En verder? Hoe inspirerender het organisatieklimaat is, hoe hoger de prestaties van werkondernemers, hoe vrolijker het bedrijfsresultaat.

Wij werken vanuit deze centrale gedachte: organisaties-voor-mensen,thenmensen-voor-organisaties.

We bedoelen er dit mee: betrokken organisaties en leiders van organisaties die investeren in het geven van vertrouwen, verantwoordelijkheid en ruimte aan hun mensen, worden daarvoor ruimschoots terugbetaald door geïnspireerde, bevlogen en hoog presterende professionals: werkondernemers.

DKP helpt u dit alles mogelijk te maken. Onze eigen kernbekwaamheid is het sterken van mensen: individueel, in teams en in andere groepen. We koppelen er gemakkelijk andere disciplines aan: positieve communicatiekracht; expertise in het terugdringen van ziekteverzuim, arbeidsduurverzuim en verloop; training en coaching van people skills bij managers/leidinggevenden.

Kiezen voor deze leiderschapsstijl betekent kiezen vóór het inspireren en sterken van uw mensen. Positief, dus, en concreet en onontkoombaar. Realistisch ook; inspelend op de werkelijkheid van het nu. Wie zou daar tegen kunnen zijn?

Realiteit: de hoofden, harten en ‘buiken’ van mensen moeten ja zeggen, om hun handen en voeten mee te laten werken en met u mee te krijgen. Zelfbewuste werkondernemers die zichzelf aan zetten. Al het andere kost u goud geld en nog veel meer.

Dit zijn de tijden van het co-makership. Van zelf winnen door samen te winnen. Met ‘wins’ voor iedereen: voor uw organisatie, voor uw klanten en de samenleving, voor uw medewerkers en voor uzelf. Allemaal mensen.

Het lijkt ons fantastisch om u daarmee te mogen helpen.

Met vriendelijke groet,

Wil Krebbers, psycholoog en managing partner