DKP

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Om werkgevers, werknemers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals en OR-leden goed informeren over de wetsbepalingen heeft het Ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet

Bron: oval